Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Przemysł kosmiczny w Polityce Przemysłowej Polski

Przemysł kosmiczny w Polityce Przemysłowej Polski
16 czerwca, 2021

Bardziej efektywne wykorzystanie danych satelitarnych, budowa systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych – to główne założenia zaprezentowanej 9 czerwca br.  przez premiera Jarosława Gowina Polskiej Polityki Przemysłowej w  zakresie  rozwoju sektora kosmicznego.

Sektor kosmiczny w Polsce to ok. 100 podmiotów zajmujących się m.in. oprogramowaniem naziemnym oraz stosowanym w przestrzeni kosmicznej i, mechaniką precyzyjną, rozwiązaniami robotycznymi, optyką, optoelektroniką, obserwacją Ziemi i przestrzeni kosmicznej, awioniką, systemami orientacji na orbicie i  korekcją orbity, systemami zasilania, technologiami materiałowymi oraz technologiami materiałów pędnych.

W całym kraju 262 podmioty zajmują się produkcją statków powietrznych, statków kosmicznych i  podobnych maszyn. Pracuje w nich ok. 20 tys. osób.

– Przemysł kosmiczny należy do branż bardzo innowacyjnych. Firmy z sektora sprzedają swoje rozwiązania do Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy też do najlepszych firm na świecie. Dlatego zaliczyliśmy go w Polityce Przemysłowej Polski do obszarów wzrostu – powiedział podczas konferencji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. Dodał, iż przemysł kosmiczny zostanie wsparty poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, którego powstawanie koordynuje MRPiT i POLSA.  

– Dodatkowo,  zastosujemy szyte na miarę ulgi podatkowe na badania i rozwój. Będziemy też stymulować popyt sektora publicznego na rozwiązania przemysłu lotniczo-kosmicznego np. w zakresie tzw. segmentu naziemnego, czyli rozwiązań służących cyfryzacji państwa. Mamy również zamiar wspierać rozwój kierunków zamawianych, na których będą kształcone kadry dla tego przemysłu i rozwijać szkolnictwa branżowe i kształcenie dualne –  podsumował wiceminister Robert Tomanek.    

W przedstawionym dokumencie wskazano, że istotną rolę w rozwoju polskiego sektora kosmicznego będą odgrywać dane satelitarne i ich wykorzystanie. Poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, ulgi podatkowe na B+R oraz stymulowanie popytu sektora publicznego nastąpi rozwój technologii gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych cyfrowych pochodzących z obserwacji Ziemi.

Jednym z priorytetów będzie także  budowanie systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie kluczowych technologii. Istotna jest bowiem synergia przemysłu kosmicznego i obronnego, bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, od których zależy nie tylko powodzenie działalności naukowej, gospodarczej, ale i bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Wskazano także konieczność zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, gotowych do podjęcia pracy w branży lotniczo-kosmicznej. Ma w tym pomóc rozwój szkolnictwa branżowego, kształcenia dualnego oraz kierunki zamawiane, zgodne z potrzebami sektora.

Dokument określa także mocne i słabe strony sektora kosmicznego oraz przedstawia jego szanse i  zagrożenia

– Jednym z głównych wyzwań polskiej branży kosmicznej jest szersze włączanie się w międzynarodowe łańcuchy  dostaw.  Małe i średnie przedsiębiorstwa stają się istotnym graczem w sektorze. Rozwój technologii, miniaturyzacja systemów pozwalają im tworzyć instrumenty dostarczające istotne dla gospodarki i nauki dane – powiedział prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna. Jego zdaniem ogromną szansą dla sektora jest rozwój New Space oraz nowych technologii, dostępność krajowych i unijnych funduszy oraz wysoka jakość polskiego kształcenia w obszarze nauk technicznych.

W przedstawionym dokumencie wskazano również, iż istotne jest stworzenie odpowiednich warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy zaawansowaną technologicznie i procesowo polską branżą lotniczą a branżą kosmiczną. Może się to przyczynić do zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w  międzynarodowych projektach badawczych oraz stworzyć odpowiednie zaplecze przemysłowe.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: