Aktualności

27 maja, 2024
Online na żywo 27-28.05 – Konferencja TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej 2021-2022
11 czerwca, 2021

Rada liczy 21 osób (8 studentek oraz 13 studentów) z  uczelni z całej Polski, studiujących zróżnicowane kierunki, działających w kołach naukowych i wielokrotnie mogących się pochwalić pracami naukowymi a także pracą w sektorze kosmicznym.

Obecny zespół Rady Studentów przedstawia się następująco:

Adam Labuhn – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Agata Pykacz – Wojskowa Akademia Techniczna

Agnieszka Elwertowska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Alicja Płóciennik – Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Kołodziej – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bartosz Kościanek – Politechnika Warszawska

Dorota Nowaczewska – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Filip Zyga – Politechnika Krakowska

Hubert Gross – Politechnika Rzeszowska

Justyna Pelc – Politechnika Wrocławska

Kacper Wąsowski – Politechnika Warszawska

Krystian Kutnik – Politechnika Poznańska

Łukasz Piłatowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Michał Jabłoński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Michał Wiśniewski – Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski

Przemysław Recha – Politechnika Śląska w Gliwicach

Sara Strączek – Uniwersytet Jagielloński, Wiceprzewodnicząca Rady Studentów

Szymon Czyżewski – Uniwersytet Warszawski

Szymon Krawczuk – Politechnika Gdańska, Wiceprzewodniczący Rady Studentów

Weronika Dąbrowicz – Politechnika Łódzka

Wiktoria Dziaduła – Politechnika Śląska w Gliwicach, Przewodnicząca Rady Studentów

Ponadto, w ramach kwietniowego posiedzenia m.in. podsumowano pierwszy rok działalności Rady oraz zaprezentowano toczące się oraz planowane inicjatywy POLSA, skierowane do studentów (m.in. następna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową, kolejna odsłona Studenckiej Konferencji Kosmiczne czy też organizowane warsztaty i spotkania).

Spotkanie było też okazją do  bliższego poznania sylwetek Radnych, co było szczególnie cenne w  odniesieniu do nowo wybranych członków Rady (do Rady dołączyło 5 nowych osób). Podczas posiedzenia przedstawiono również wizję działań Rady na  najbliższy rok, obejmującą nawiązanie kontaktu ze studentami związanymi z  sektorem kosmicznym, integrację studenckiego środowiska kosmicznego czy też popularyzację różnych ścieżek karier w sektorze kosmicznym. Pełna prezentacja dostępna jest pod artykułem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem sylwetek radnych, zapraszamy na wydarzenie „Sięgając gwiazd – wybieramy studia”, podczas którego Radni opowiedzą o swoich uczelniach i o tym jak można rozwijać się do sektora kosmicznego już od pierwszych dni na uczelni.

Link do wydarzenia poniżej.

Przypomnijmy, że Rada Studentów jest interdyscyplinarnym ciałem doradczym Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, w skład którego wchodzą studenci polskich uczelni o zainteresowaniach związanych z  rozwojem sektora kosmicznego, reprezentujący studentów i organizacje studenckie działające na  polskich uczelniach. Statut Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej dostępny jest pod tym linkiem.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: