Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Rekomendacje POLSA do Industrial Policy Task Force
21 lipca, 2022

Polska Agencja Kosmiczna zakończyła pierwszy etap konsultacji polskich projektów do finansowania w ramach mechanizmu IPTF (ang. Industrial Policy Task Force).

Po uzgodnieniu z Szefem polskiej delegacji do ESA, rekomendowano realizację 14 projektów złożonych przez 11 podmiotów na łączną kwotę 5,5 miliona euro. Swoje rekomendacje POLSA przekazała do Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz ze wszystkimi 44 propozycjami złożonymi przez polskie podmioty w ramach naboru. W najbliższych miesiącach będą trwały indywidualne konsultacje wnioskodawców, POLSA i ekspertów ESA, mające na celu wyłonienie ostatecznej listy projektów do finansowania w ramach IPTF.

IPTF jest nowym mechanizmem ESA dla Polski, mającym zapewnić lepszy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez ESA, w krótkim oraz w długim terminie. Rozwiązania przyjęte w ramach tego instrumentu mają pozwolić na dalszy rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego udziału w globalnych łańcuchach dostaw.

Fot. © ESA/ATG medialab

Share:
Wydrukuj lub zapisz: