Aktualności

30 listopada, 2023
Nagrody Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2023
27 listopada, 2023
Forum Obserwacji Ziemi 2023: podsumowanie
22 listopada, 2023
Sympozjum naukowe we Wrocławiu – naukowcy o badaniach w warunkach mikrograwitacji
Repozytorium dokumentów ESA dostępne dla polskich podmiotów
5 kwietnia, 2022

W odpowiedzi na postulaty przedstawicieli sektora kosmicznego Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła Krajowe Repozytorium Danych. Zawiera ono dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej, niezbędne do pracy dedykowanych komitetów, grup roboczych lub innych gremiów funkcjonujących w ramach ESA. Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dostępu zapraszamy do składania wniosków.

Cele, jakie przyświecały POLSA przy uruchomieniu repozytorium, to:

  • upowszechnianie wśród polskich podmiotów sektora kosmicznego wiedzy na temat działań Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  • zapewnienie równoprawnego rozwoju technologicznego i technicznego;
  • zapewnienie stabilnych warunków funkcjonowania przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych na arenie międzynarodowej. 

Szczegółowe informacje, w tym instrukcję określającą sposób składania, procedurę rozpatrywania wniosków i udzielanie dostępu do repozytorium, jak również sam wzór wniosku, znaleźć można w odpowiedniej zakładce:


Share:
Wydrukuj lub zapisz: