Aktualności

12 czerwca, 2024
Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
29 maja, 2024
Szkolenie „Realizacja projektów z ESA”
28 maja, 2024
Warsztaty Artemis Accords 2024
Zobacz wszystkie

Rok 2021 należał do Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rok 2021 należał do Polskiej Agencji Kosmicznej.
30 grudnia, 2021

Podpisanie deklaracji Artemis Accords, prace nad Krajowym Programem Kosmicznym, zmiany w statucie i strukturze organizacyjnej POLSA, koordynacja udziału polskich firm w misjach NASA oraz projektach badawczych Australii, koncepcje polskich misji kosmicznych – to tylko niektóre z projektów realizowanych w 2021 roku przez Polską Agencję Kosmiczną.

Za nami bardzo owocny rok, pełen ważnych wydarzeń kosmicznych, nowych działań i wyzwań.

POLSKA

Braliśmy aktywny udział w przygotowaniu projektu Krajowego Programu Kosmicznego pod kierunkiem MRiT, w tym w szczególności w opracowaniu koncepcji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, rozbudowie Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego oraz budowie zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych.

Zebraliśmy koncepcje misji kosmicznych i rozpoczęliśmy planowanie ich realizacji. Zdobyliśmy wiedzę o możliwościach lotów suborbitalnych i poziomych startów na orbitę z terenu Polski. Przygotowując uruchomienie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, zamówiliśmy szereg pilotażowych produktów wykorzystujących obserwacje Ziemi.

NASA

Dokonaliśmy milowego kroku we współpracy z NASA. Podpisaliśmy deklarację Artemis Accords, która daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach NASA, dotyczących eksploracji Księżyca, Marsa i  innych ciał niebieskich. Skoordynowaliśmy polskie starania o udział w misjach NASA: Arcus i Gamow Explorer, których celem jest m.in. badanie Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz najodleglejszych błysków gamma.

ESA

Zwiększyliśmy udział naszych przedstawicieli w delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej i działamy tam coraz aktywniej. Uruchomiliśmy konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach ESA przed Radą Ministerialną w 2022 r.

Nasi eksperci biorą czynny udział w pracach licznych międzynarodowych organizacji, min. ESA, ESO, ONZ COPUOS, grup eksperckich EU, ISECG, CEOS, EUMETSAT, EURISY.

Projekty międzynarodowe

Prowadzimy międzynarodowe projekty, m.in. utwierdziliśmy pozycję Polski w Konsorcjum EU SST (organizowana przez POLSA globalna sieć sensorów obserwujących zagrożenia na orbicie uzupełniona została o nowe elementy w Polsce i w Grecji). Potwierdzono również obecność POLSA w nowym Partnerstwie ds. SST. W ramach projektu Entrusted przeprowadziliśmy w Polsce badania ankietowe wśród administracji publicznej na temat potrzeb związanych z usługami bezpiecznej łączności satelitarnej. Trwają konsultacje w obszarze nowych technologii i prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu SUN przygotowaliśmy hackathon, skierowany do przedsiębiorców, start-upów i scale-upów. Realizując projekt Future Space przygotowaliśmy scenariusze lekcji dla szkól oraz przegląd programów studiów i programów stażowych w Europie.

POLSA jako integrator

POLSA koordynowała udział polskich firm w australijskim projekcie badawczym dotyczącym bezpieczeństwa kosmicznego.

Prężnie działa nasz Cosmic Hub, w którym organizujemy warsztaty, spotkania dla firm i integrujemy sektor, min. poprzez cykl spotkań „Kosmos a…”. W 2021 roku rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, medycynie, ubezpieczeniach, obrazowaniu ziemi w rolnictwie, trendach w „new space” a także celebrowaliśmy i komentowali ważne wydarzenia kosmiczne, m.in. lądowanie łazika na Marsie czy spadające roje Perseidów.

Prowadziliśmy szkolenia dla przedstawicieli sektora kosmicznego, min. z zasad przygotowywania dokumentacji do ESA, negocjacji, czy wykorzystania danych satelitarnych dla administracji.

Podpisaliśmy umowy o współpracy z różnymi instytucjami promującymi naukę i wspierającymi przedsiębiorczość, m.in. z Instytutem Polska Przyszłości im. St. Lema, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Europejską Fundacją Kosmiczną, Centrum Nauki Hevelianum, Fundacją Przedsiębiorczy Toruń.

Integrujemy środowiska akademickie, min. dzięki Radzie Studentów przy Prezesie POLSA oraz licznym wydarzeniom skierowanym do młodzieży. Organizujemy Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową. Natomiast dla najmłodszych – konkurs „Moje kosmiczne wakacje”.

POLSA – promotor polskiego sektora

Znaczące zmiany zaszły również wewnątrz POLSA. Mamy nowy statut i nową strukturę organizacyjną, odpowiednią do realizacji ambitnych zadań w szybko zmieniającym się sektorze kosmicznym.

W minionym roku braliśmy udział w największych wydarzeniach sektora kosmicznego na świecie, promując polskie firmy i instytucje nauki. Byliśmy obecni na najważniejszych polskich targach, forach i kongresach gospodarczych, pokazując potencjał kraju w badaniach i wykorzystaniu kosmosu. Reprezentowaliśmy polski sektor kosmiczny m.in. na: EXPO2020 oraz Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Dubaju, Space Tech Expo w Bremie, Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Kongresie 590, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego i na European Rover Challenge w Kielcach, na Forum Inteligentnego Rozwoju, Forum Nowych Idei, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Defence24 Day.

Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy najważniejsze wydarzenia dotyczące sektora kosmicznego, m.in. panel V4 oraz Polsko-Emiracki Dzień Przemysłu Kosmicznego w Dubaju, konferencję „O Lemie i kosmosie”, spotkanie „Od GSA do EUSPA”, konferencję na temat ryzyk kosmicznych, spotkanie narodowe projektu ENTRUSTED, Dzień Przemysłu Europa-Kolorado, webinarium „Jak polskie firmy branży kosmicznej mogą zaistnieć na rynku amerykańskim?”, webinarium „Sięgając gwiazd – wybieramy studia”, konferencję Smart Cities, Forum Obserwacji Ziemi w Warszawie i Krakowie. Nasze konkursy, hackathony, webinaria i spotkania z przedstawicielami sektora, cieszyły się ogromną popularnością.

Byliśmy partnerami merytorycznymi wystawy Cosmos Discovery. Przygotowywaliśmy publikacje na temat sektora, artykuły popularno-naukowe i informacje prasowe. Wyrazem dużych zmian w kształcie i funkcjonowaniu POLSA w 2021 r.  jest nowe logo i  nowa strona internetowa.

Mając za sobą bogate doświadczenia minionego roku, z optymizmem patrzymy na nadchodzący rok 2022 oczekując, że dzięki ustanowieniu Krajowego Programu Kosmicznego będzie to rok przełomowy dla całego polskiego sektora kosmicznego.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: