Aktualności

01 marca, 2024
Warsztaty ESA dotyczące programu eksploracyjnego E3P – zaproszenie
26 lutego, 2024
Agencje Kosmiczne Polski i Rwandy z porozumieniem o współpracy dla rozwoju kosmicznego sektora
09 lutego, 2024
46. Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja
Rok 2021 należał do Polskiej Agencji Kosmicznej.
30 grudnia, 2021

Podpisanie deklaracji Artemis Accords, prace nad Krajowym Programem Kosmicznym, zmiany w statucie i strukturze organizacyjnej POLSA, koordynacja udziału polskich firm w misjach NASA oraz projektach badawczych Australii, koncepcje polskich misji kosmicznych – to tylko niektóre z projektów realizowanych w 2021 roku przez Polską Agencję Kosmiczną.

Za nami bardzo owocny rok, pełen ważnych wydarzeń kosmicznych, nowych działań i wyzwań.

POLSKA

Braliśmy aktywny udział w przygotowaniu projektu Krajowego Programu Kosmicznego pod kierunkiem MRiT, w tym w szczególności w opracowaniu koncepcji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, rozbudowie Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego oraz budowie zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych.

Zebraliśmy koncepcje misji kosmicznych i rozpoczęliśmy planowanie ich realizacji. Zdobyliśmy wiedzę o możliwościach lotów suborbitalnych i poziomych startów na orbitę z terenu Polski. Przygotowując uruchomienie Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, zamówiliśmy szereg pilotażowych produktów wykorzystujących obserwacje Ziemi.

NASA

Dokonaliśmy milowego kroku we współpracy z NASA. Podpisaliśmy deklarację Artemis Accords, która daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach NASA, dotyczących eksploracji Księżyca, Marsa i  innych ciał niebieskich. Skoordynowaliśmy polskie starania o udział w misjach NASA: Arcus i Gamow Explorer, których celem jest m.in. badanie Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz najodleglejszych błysków gamma.

ESA

Zwiększyliśmy udział naszych przedstawicieli w delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej i działamy tam coraz aktywniej. Uruchomiliśmy konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach ESA przed Radą Ministerialną w 2022 r.

Nasi eksperci biorą czynny udział w pracach licznych międzynarodowych organizacji, min. ESA, ESO, ONZ COPUOS, grup eksperckich EU, ISECG, CEOS, EUMETSAT, EURISY.

Projekty międzynarodowe

Prowadzimy międzynarodowe projekty, m.in. utwierdziliśmy pozycję Polski w Konsorcjum EU SST (organizowana przez POLSA globalna sieć sensorów obserwujących zagrożenia na orbicie uzupełniona została o nowe elementy w Polsce i w Grecji). Potwierdzono również obecność POLSA w nowym Partnerstwie ds. SST. W ramach projektu Entrusted przeprowadziliśmy w Polsce badania ankietowe wśród administracji publicznej na temat potrzeb związanych z usługami bezpiecznej łączności satelitarnej. Trwają konsultacje w obszarze nowych technologii i prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu SUN przygotowaliśmy hackathon, skierowany do przedsiębiorców, start-upów i scale-upów. Realizując projekt Future Space przygotowaliśmy scenariusze lekcji dla szkól oraz przegląd programów studiów i programów stażowych w Europie.

POLSA jako integrator

POLSA koordynowała udział polskich firm w australijskim projekcie badawczym dotyczącym bezpieczeństwa kosmicznego.

Prężnie działa nasz Cosmic Hub, w którym organizujemy warsztaty, spotkania dla firm i integrujemy sektor, min. poprzez cykl spotkań „Kosmos a…”. W 2021 roku rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, medycynie, ubezpieczeniach, obrazowaniu ziemi w rolnictwie, trendach w „new space” a także celebrowaliśmy i komentowali ważne wydarzenia kosmiczne, m.in. lądowanie łazika na Marsie czy spadające roje Perseidów.

Prowadziliśmy szkolenia dla przedstawicieli sektora kosmicznego, min. z zasad przygotowywania dokumentacji do ESA, negocjacji, czy wykorzystania danych satelitarnych dla administracji.

Podpisaliśmy umowy o współpracy z różnymi instytucjami promującymi naukę i wspierającymi przedsiębiorczość, m.in. z Instytutem Polska Przyszłości im. St. Lema, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Europejską Fundacją Kosmiczną, Centrum Nauki Hevelianum, Fundacją Przedsiębiorczy Toruń.

Integrujemy środowiska akademickie, min. dzięki Radzie Studentów przy Prezesie POLSA oraz licznym wydarzeniom skierowanym do młodzieży. Organizujemy Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową. Natomiast dla najmłodszych – konkurs „Moje kosmiczne wakacje”.

POLSA – promotor polskiego sektora

Znaczące zmiany zaszły również wewnątrz POLSA. Mamy nowy statut i nową strukturę organizacyjną, odpowiednią do realizacji ambitnych zadań w szybko zmieniającym się sektorze kosmicznym.

W minionym roku braliśmy udział w największych wydarzeniach sektora kosmicznego na świecie, promując polskie firmy i instytucje nauki. Byliśmy obecni na najważniejszych polskich targach, forach i kongresach gospodarczych, pokazując potencjał kraju w badaniach i wykorzystaniu kosmosu. Reprezentowaliśmy polski sektor kosmiczny m.in. na: EXPO2020 oraz Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Dubaju, Space Tech Expo w Bremie, Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Kongresie 590, Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego i na European Rover Challenge w Kielcach, na Forum Inteligentnego Rozwoju, Forum Nowych Idei, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Defence24 Day.

Organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy najważniejsze wydarzenia dotyczące sektora kosmicznego, m.in. panel V4 oraz Polsko-Emiracki Dzień Przemysłu Kosmicznego w Dubaju, konferencję „O Lemie i kosmosie”, spotkanie „Od GSA do EUSPA”, konferencję na temat ryzyk kosmicznych, spotkanie narodowe projektu ENTRUSTED, Dzień Przemysłu Europa-Kolorado, webinarium „Jak polskie firmy branży kosmicznej mogą zaistnieć na rynku amerykańskim?”, webinarium „Sięgając gwiazd – wybieramy studia”, konferencję Smart Cities, Forum Obserwacji Ziemi w Warszawie i Krakowie. Nasze konkursy, hackathony, webinaria i spotkania z przedstawicielami sektora, cieszyły się ogromną popularnością.

Byliśmy partnerami merytorycznymi wystawy Cosmos Discovery. Przygotowywaliśmy publikacje na temat sektora, artykuły popularno-naukowe i informacje prasowe. Wyrazem dużych zmian w kształcie i funkcjonowaniu POLSA w 2021 r.  jest nowe logo i  nowa strona internetowa.

Mając za sobą bogate doświadczenia minionego roku, z optymizmem patrzymy na nadchodzący rok 2022 oczekując, że dzięki ustanowieniu Krajowego Programu Kosmicznego będzie to rok przełomowy dla całego polskiego sektora kosmicznego.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: