Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” – podsumowanie

Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” – podsumowanie
23 marca, 2022

Wkład Polski i Argentyny w rozwój nauk o kosmosie, dotychczasowe osiągnięcia obu krajów w obszarze gospodarki i nauki oraz kosmos w literaturze, to główne tematy poruszone w trakcie seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie – między biznesem, nauką a intelektualnym dziedzictwem Stanisława Lema”, które odbyło się 22 marca br. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Buenos Aires i Polską Agencję Kosmiczną wraz z argentyńską Narodową Komisją do Spraw Kosmosu (CONAE) i Wydawnictwem InterZona.

Seminarium otworzyła Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Argentynie Pani Aleksandra Piątkowska. Zwróciła uwagę na transfer wynalazków ery kosmicznej do życia codziennego, co świadczy o celowości zainteresowania ludzkości badaniami kosmosu, a także rolą sektora kosmicznego w rzeczywistości gospodarczej Polski i Argentyny. Przypomniała, że  w tym roku obchodzimy 100-lecie zawiązania wzajemnych relacji dyplomatycznych.

Ze strony POLSA gości i słuchaczy przywitał wiceprezes płk Marcin Mazur. Przypomniał, że konferencja jest kontynuacją zeszłorocznego wydarzenia „O Lemie i kosmosie”, które POLSA zorganizowała w ramach uczczenia 100-lecia urodzin wielkiego pisarza.

Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” - podsumowanie

Debata została podzielona na trzy panele tematyczne: ekonomiczny, naukowy i literacki. W panelu ekonomicznym wzięli udział dr Aleksandra Bukała, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA i inż. Fernando Hisas (CONAE). Dyrektor Bukała przedstawiła silne strony polskiego sektora kosmicznego, jego szanse i zagrożenia, aktualne statystyki z nim związane, dotyczące min. rodzimych firm sektora kosmicznego, nakładów krajowych i tych wynikających ze współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.

Zaprezentowała obszary zastosowań technologii kosmicznych, dotychczasowe osiągnięcia polskich uczonych w realizacji misji kosmicznych, a także zakres współpracy międzynarodowej w ramach organizacji zajmujących się eksploracją kosmosu i badaniami astronomicznymi.

– Polski sektor kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Zasilany jest ponad 40-letnim doświadczeniem instytucji naukowych oraz energią młodych polskich firm, w tym głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te udzielają się zarówno w budowie statków kosmicznych lub ich elementów, jak i w obszarze wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby społeczeństwa, administracji, nauki i biznesu. W obydwu dziedzinach widzimy duże możliwości współpracy z partnerami z Ameryki Południowej – dodała dyr. Bukała

Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” - podsumowanie

W panelu naukowym stronę argentyńską reprezentowali dr Marcelo Colazo (CONAE)  i dr Gustavo Romero dyrektor Argentyńskiego Instytutu Radioastronomii przy Uniwersytecie w La Plata. Ekspert POLSA dr hab. inż. Marek Moszyński przedstawił w ujęciu historycznym osiągniecia polskiej myśli naukowej w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych w powiązaniu z wizjami Stanisława Lema, które zawarte są w jego pozycjach książkowych. Pokazał zarówno osiągnięcia, które mogły inspirować Lema, jak i te, które mogły powstać za jego przyczyną, tj. „człowieka, który znalazł wolność poza Ziemią”.

Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” - podsumowanie

W panelu literackim, polski pisarz sci-fi, członek Polskiej Fundacji Fantastyki naukowej, Wojciech Gunia i Pablo de Santis, pisarz argentyński, opowiedzieli o warsztacie pisarza fantastyki i inspiracjach twórczością Stanisława Lema. Natomiast Barbara Żmichowska-Gill opowiedziała o pracy tłumacza upowszechniającego twórczość naszego wielkiego pisarza w krajach hiszpańskojęzycznych. Nie zabrakło też spostrzeżeń Luciano Paez Souzy, przedstawiciela Wydawnictwa InterZona, który opowiedział o rynku argentyńskiej fantastyki i niesłabnącym zainteresowaniu powieściami Stanisława Lema.

Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i opinii, a także porównania, jak w obydwu krajach odpowiada się na wyzwania współczesnego świata, w którym technologie kosmiczne pełnią coraz istotniejszą rolę. Jednocześnie było to preludium do zaplanowanej na kwiecień ( 5-15 kwietnia br.) wizyty gospodarczej POLSA i przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego w Argentynie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polska Fundacja Fantastyki Naukowej.Nagranie całości seminarium dostępne
jest na profilu Facebook POLSA

(odtwarzanie w nowym oknie po kliknięciu na obrazek):
Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” - podsumowanie
Seminarium „Przyszłość sektora kosmicznego w Polsce i Argentynie” - podsumowanie
Share:
Wydrukuj lub zapisz: