Aktualności

16 lipca, 2024
Stypendium Endeavour Ala Wordena za nami!
12 lipca, 2024
Webinar “Wpływ środowiska kosmicznego na projektowanie elementów misji kosmicznej”
05 lipca, 2024
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K sięgnęła kosmosu
Zobacz wszystkie

SKK Wrocław 2022: Studenckie badania i projekty w centrum uwagi. Relacja z konferencji

SKK Wrocław 2022: Studenckie badania i projekty w centrum uwagi. Relacja z konferencji
21 października, 2022

Dwa dni Studenckiej Konferencji Kosmicznej Wrocław 2022, zorganizowanej w gościnnych murach Politechniki Wrocławskiej, udowodniły po raz kolejny, jak aktywni i dociekliwi są studenci i absolwenci polskich uczelni. Co najważniejsze, z większości prezentowanych na wydarzeniu referatów można wyciągać istotne wnioski o walorach praktycznych, niejednokrotnie wypracowane rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie komercyjne. Podobnie można scharakteryzować prace dyplomowe nagrodzone w konkursie o Nagrodę Prezesa POLSA.

Otwierający konferencję dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. PWr, przybliżył pokrótce ostatnie lata tej jednostki i stopniowe poszerzanie jego związków z technologiami kosmicznymi, z uruchomieniem odrębnego kierunku “Lotnictwo i kosmonautyka” włącznie. Nie zapomniał o prężnych kołach naukowych, także działających na innych wydziałach. Z kolei dr hab. inż. Marek Moszyński z Departamentu Badań i Innowacji Polskiej Agencji Kosmicznej zwrócił uwagę na zadania edukacyjne POLSA i rolę Agencji jako integratora środowiska akademickiego – jednym z przejawów tego typu aktywności jest właśnie konferencja dedykowana osiągnieciom studentów. O kluczowym znaczeniu współpracy z przedsiębiorstwami przypomniał Michał Chwieduk z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, partnera tegorocznej SKK. Przewodnicząca Rady Studentów przy Prezesie POLSA Martyna Czudec przywitała uczestników w imieniu tego grona, będącego głosem społeczności studentów doradzającym Agencji co do kierunków działań edukacyjnych.

Następnie przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA Lucy van der Tas (Head of Talent Acquisition) opowiedziała o programach ESA pomocnych w pierwszych krokach stawianych w sektorze czy pracy naukowej, wartościowej z punktu widzenia priorytetów Agencji.

Drugi dzień rozpoczął się ogłoszeniem wyników konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA za najlepsze prace dyplomowe z zakresu badań kosmicznych. To już piąta edycja, a jednocześnie premierowa w przypadku rozpraw doktorskich. Warto podkreślić, że zakończyła się rekordową liczbą zgłoszeń. W sumie z 19 uczelni i jednostek naukowych z całego kraju nadesłano 49 prac. Najbardziej aktywni okazali się absolwenci Politechniki Warszawskiej (9 prac), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (5), Wojskowej Akademii Technicznej (4) i Politechniki Rzeszowskiej (4).

Laureatami zostali:

w kategorii prac inżynierskich (5 nadesłanych) lub licencjackich (18 nadesłanych):

  • nagroda I stopnia (5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Maciej Kupras (Politechnika Łódzka), “Wyznaczanie sił aerodynamicznych w zależności od kąta ustawienia powierzchni sterowych pojazdu kosmicznego Starship podczas jego powrotu na Ziemię”;
  • nagroda Il stopnia (3 500 zł wraz z podatkiem dochodowym)  – pan Rafał Osadnik (Politechnika Śląska), “”Rekonstrukcja i analiza stanu nieważkosci w warunkach laboratoryjnych z użyciem klinostatu”
  • nagroda III stopnia (2 500 zł wraz z podatkiem dochodowym)  – pan Marcin Jasiukowicz (Politechnika Gdańska), “Stardust – Stratosferyczna platforma eksperymentalna”;
  • nagroda dodatkowa (1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Radosław Paluch (Politechnika Śląska); “Projekt i wykonanie symulatora solarnego do zastosowań w technologiach satelitarnych”;

w kategorii prac magisterskich (20 nadesłanych:

  • nagroda I stopnia (5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pani Martyna Świerczyńska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), “Analiza wpływu warunków księżycowych na proces transportu regolitu”;
  • nagroda Il stopnia (3 500 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Jakub Orzechowski (Politechnika Wrocławska), “Projekt teleskopu kosmicznego do obserwacji Ziemi z niskiej orbity okołoziemskiej”
  • nagroda III stopnia (2 500 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Marcin Teofilewicz (Politechnika Warszawska), “Analiza numeryczna przepływu z wymianą ciepła dla satelitarnego silnika rakietowego typu resistojet”;
  • wyróżnienie (1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Filip Gałdyn (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), “Budowa serwisu do analizy dostępności i kompletności plików RINEX na stacjach sieci IGS MGEX”;

w kategorii rozpraw doktorskich (6 zgłoszeń):

  • nagroda I stopnia (6 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Grzegorz Bury (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu); “Precise orbit determination of GNSS Satellite using microwave and laser ranging data”;
  • wyróżnienie (1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym) – pan Tomasz Gordon Wasilewski (Centrum Badań Kosmicznych PAN), “Phase change interface movement during thermal mining of icy regoliths in planetary environments”.

Prace oceniała kapituła w składzie: dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. PG, Polska Agencja Kosmiczna – przewodniczący kapituły; dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ, Politechnika Śląska; dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW, Politechnika Warszawska; dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska; dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka; prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; prof. dr hab. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska.

Jednak SKK to przede wszystkim ogółem 6 sesji wypełnionych referatami składającymi się na przegląd obszarów zainteresowań, rozwijanych technologii, efektów żmudnej pracy – czasem indywidualnej, ale częściej zespołowej – w bardzo rozmaitych dziedzinach. Budowa łazików, badania biologiczne na orbicie okołoziemskiej, komunikacja z satelitami, prawo kosmiczne, światowa rywalizacja mocarstw w zakresie eksploracji bliższej i dalszej przestrzeni kosmicznej, zastosowania zobrazowań satelitarnych do monitorowania upraw – to tylko wybrane z dziesiątek poruszonych tematów.

Wyróżniła się m. in. prezentacja projektu “Space Challenge”, grupy w większości wciąż licealistów, w dużej mierze samodzielnie nabywających umiejętności w zakresu wielu dyscyplin przydatnych w przyszłości w planowaniu także dużych misji kosmicznych. POLSA objęła patronatem budowę przez zespół “Space Challenge” modułowego łazika.

Podsumowując konferencję, prof. Marek Moszyński, zwrócił się do wszystkich wcześniej występujących, prosząc o bycie ambasadorami wiedzy i umiejętności związanych z technologiami kosmicznymi w swoich regionach, na swoich uczelniach. Podkreślił, że to właśnie tworzą sektor kosmiczny – “wiedzą, o co chodzi i wiedzą, jak zmieniać świat.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: