Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
39 Space Symposium z udziałem POLSA – podsumowanie
12 kwietnia, 2024

Cztery dni intensywnych rozmów i spotkań, sesje plenarne i panele tematyczne – to tylko niektóre aktywności, w których wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej podczas 39 Space Symposium w Colorado Springs, 8-11 kwietnia br.

Tegoroczne wydarzenie zgromadziło ponad 10 tysięcy osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele sektora kosmicznego z całego świata, instytucji publicznych, uczelni, firm, itp.

Delegacja POLSA na czele z prezesem Grzegorzem Wrochną spotkała się z przedstawicielami NASA – National Aeronautics and Space Administration. Rozmowy z Karen C. Feldstein, zastępcą administratora NASA dotyczyły m.in. udziału Polski w programie Artemis, aktywności w grupie sygnatariuszy Artemis Accords oraz współpracy w misjach eksploracyjnych przygotowywanych przez NASA Jet Propulsion Laboratory.

Przedstawiciele POLSA spotkali się także z US Federal Aviation Administration. Rozmowy dotyczyły regulacji prawnych w międzynarodowym sektorze kosmicznym. W rozmowach udział wzięli po stronie FAA Kelvin Coleman Associate Administrator oraz Pam Underwood, director Office of Spaceports.

Obie strony zgodnie stwierdziły, że niezbędna jest harmonizacja prawa kosmicznego polskiego, unijnego i amerykańskiego. Pomóc może w tym stworzenie dedykowanej platformy wymiany informacji. Jak podkreślili przedstawiciele POLSA, jest wiele krajów, które dopiero budują swój rodzimy sektor kosmiczny i to przede wszystkim im potrzebna jest pomoc w stworzeniu własnego prawa kosmicznego. Rozmowy na temat możliwych rozwiązań w tym zakresie będą kontynuowane w gronie międzynarodowym podczas zaplanowanych warsztatów na IAC2024 w Mediolanie.

Zdaniem prezesa POLSA, zharmonizowanie przepisów i procedur dotyczących m.in. zezwoleń na start misji powinno doprowadzić do obniżenia przez agencje ubezpieczeniowe ocen ryzyk z tym związanych, a co za tym idzie obniżyć ceny ubezpieczeń w sektorze.

Kolejne dni sympozjum to spotkania m.in. z Axiom Space, Europejską Agencją Kosmiczną, Space X, TASA (Tajwańską Agencją Kosmiczną), Virgin Galactic, Lockheed Martin, Amazon Web Services (AWS), Virgin Galactic, KSAT – Kongsberg Satellite Services.

Delegacja POLSA wzięła także udział w spotkaniu International Astronautical Federation, w którym uczestniczyli również Josef Aschbacher, Clay Mowry oraz Christian Feichtinger. Rozmawiano przede wszystkim o organizacji International Astronautical Congress IAC 2027 w Poznaniu.

Ponadto wiceprezes POLSA Michał Wierciński wziął udział w spotkaniu z Australian Space Agency. Rozmowy dotyczyły współpracy w obszarze rakietowych systemów wynoszenia na orbitę oraz planowanego udziału POLSA w IAC 2025 Sydney.

Prezes POLSA Grzegorz Wrochna spotkał się także z profesorami Embry-Riddle Aeronautical University: Andrew Aldrin , John R. Watret, Aiken Witcher. Tematem rozmów były potencjalne możliwości współpracy z uczelniami w Polsce.

Delegacja spotkała się także z Charles Duke, astronautą misji Apollo XVI i przedstawicielami The Kallman Foundation, odpowiedzialnej za program Endavour Scholarship. Polska przystąpiła do programu w 2023 r., a w lipcu 2024 r. pierwsza polska drużyna poleci do USA na szkolenie w Space and Rocket Center w Huntsville w Alabamie.

Prezes Wrochna zaprosił Charlesa Duke’a do Polski. Możliwość spotkania z 10-tym człowiekiem, który stanął na Księżycu, mogłaby być niezwykle cenną inspiracją dla młodych ludzi do związania swojej kariery z sektorem kosmicznym.

Space Symposium, odbywające się w The Broadmoor and Cheyenne Mountain Resort w Colorado Springs, Colorado, USA, od inauguracyjnego wydarzenia w 1984 roku gromadzi liderów branży kosmicznej z całego świata, którzy dyskutują, zajmują się i planują przyszłość przestrzeni kosmicznej.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: