Aktualności

12 czerwca, 2024
Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
29 maja, 2024
Szkolenie „Realizacja projektów z ESA”
28 maja, 2024
Warsztaty Artemis Accords 2024
Zobacz wszystkie

Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja

Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja
13 lutego, 2023

Egzoplanety (czyli planety nie wchodzące w skład Układu Słonecznego) i wyzwania związane z eksploracją tych odległych, niezwykle zróżnicowanych światów – to temat przewodni tegorocznej, już 45. edycji Summer School Alpbach. Na kandydatów – studentów z krajów członkowskich ESA, w tym obywateli Polski – czeka 60 miejsc na 10-dniowym, intensywnym kursie. Zgłoszenia potrwają do końca lutego br.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG), przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i stowarzyszenia Austrospace. Polska Agencja Kosmiczna pełni rolę jednego z narodowych punktów kontaktowych. Stałą lokalizacją wydarzenia jest malownicza, górska miejscowość Alpbach, położona 50 km od Innsbrucku.

Termin edycji 2023 to 11-20 lipca. Summer School Alpbach to znakomita okazja do zdobycia bezcennego doświadczenia przy projektowaniu misji kosmicznych, nauki działania w multidyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach, a także sprawdzenia swoich możliwości podczas realizacji wymagającego i niezwykle złożonego przedsięwzięcia pod presją czasu i w obecności rygorystycznych wymagań jakościowych.

Formuła obejmuje część wykładową i warsztatową. Ta pierwsza stanowić ma naukową i techniczną podstawę oraz przygotowanie teoretyczne do szczegółowego planowania i definiowania celów innowacyjnych misji kosmicznych, co z kolei (już po podzieleniu na 4 drużyny) będzie esencją i celem części warsztatowej. Podsumowaniem pracy w zespołach będzie panel ekspercki, podczas którego, na podstawie prezentacji studium każdej z zaprojektowanych misji, zostaną wyłonieni zwycięzcy w kilku kategoriach, uwzględniających m. in. walory naukowe, walory techniczne, największą konkurencyjność misji czy jakość samej prezentacji.

Wcześniej, na etapie rekrutacji, obligatoryjnym kryterium formalnym jest posiadanie obywatelstwa jednego z 22 krajów członkowskich ESA oraz status studenta studiów I, II lub III stopnia aktualny na 2023 rok (obejmuje to również osoby na ostatnim roku nauki, jednak uzyskanie stopnia doktora przed datą rozpoczęcia wydarzenia wyklucza możliwość udziału w niniejszej inicjatywie).

Kryteria merytoryczne to:

 • Posiadane kwalifikacje i uzyskane wyniki akademickie;
 • doświadczenie;
 • poziom biegłości w zakresie tematu przewodniego bieżącej edycji tj. egzoplanet;
 • poziom biegłości w szerszym zakresie naukowym/inżynieryjnym;
 • posiadane umiejętności, które będą przydatne podczas udziału w wydarzeniu;
 • posiadany poziom biegłości językowej umożliwiający swobodną komunikację w języku angielskim w mowie i piśmie;
 • zróżnicowanie uczestników pod względem m. in. płci, narodowości/obywatelstwa, wieku, macierzystej uczelni.

Potencjalni uczestnicy poza podróżą we własnym zakresie muszą uwzględnić też następujące koszty:

 • opłatę rejestracyjną 450 EUR, obejmującą materiały szkoleniowe, dostęp do sieci i sprzętu na miejscu, kolację przez cały 10-dniowy pobyt;
 • koszty zakwaterowania w wysokości ok. 65 EUR x 11 nocy = 715 EUR;
 • koszty wyżywienia (lunche etc.);
 • inne (w zależności od potrzeb uczestnika).

Kandydatom z Polski rekomenduje się przeprowadzenie samodzielnego rozeznania co do potencjalnego finansowania uczestnictwa w niniejszym wydarzeniu np. na uczelniach macierzystych, pod kątem stypendiów lub grantów zakładających finansowanie tego rodzaju aktywności.

Zgłoszenia, trwające do 28 lutego (wtorek) br. odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie organizatorów:

Wszystkie odpowiedzi w formularzu aplikacyjnym, a także wszelkie inne materiały muszą zostać sporządzone w języku angielskim. Organizatorzy kontaktować się będą z wybranymi do uczestnictwa osobami w okolicach kwietnia br. Polska Agencja Kosmiczna zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej/rozmowy telefonicznej lub innej formule w marcu 2023 roku.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową wydarzenia:

Znajduje się tam m. in. wykaz najczęściej zadawanych pytań, w którym mogą znaleźć Państwo odpowiedź na zdecydowaną większość pojawiających się wątpliwości.

Osobą kontaktową z ramienia POLSA jest Jeremiasz Merkel z Departamentu Badań i Innowacji, tel: +48 786 803 654, e-mail: jeremiasz.merkel@polsa.gov.pl


Ilustracja: kompilacja artystycznych impresji na temat egzoplanet przygotowanych przed misją CHEOPS (źródło: © ESA)

Share:
Wydrukuj lub zapisz: