Aktualności

12 czerwca, 2024
Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
29 maja, 2024
Szkolenie „Realizacja projektów z ESA”
28 maja, 2024
Warsztaty Artemis Accords 2024
Zobacz wszystkie

Trwają prace nad nowym statutem Polskiej Agencji Kosmicznej

Trwają prace nad nowym statutem Polskiej Agencji Kosmicznej
22 lipca, 2021

21 lipca br. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) w sprawie statutu Polskiej Agencji Kosmicznej. Nowe zapisy dotyczą m.in. stanowiska wiceprezesa oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, niezbędnej do realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Jest to kolejny, ważny etap w zapowiadanych zmianach w POLSA. 

Konieczność  wydania  rozporządzenia w sprawie statutu wynika z potrzeby dostosowania go do przepisów ustawy  z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o  działach administracji rządowej. Nowelizacja ustawy o PAK zmieniła m.in. organ nadzorujący Agencję, z Prezesa Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw  gospodarki.  

Nowy statut POLSA

Według projektu i zgodnie z ustawą, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcjonalnych, z przynależnymi konkretnymi departamentami.  

W projekcie  statutu  określono  nową strukturę organizacyjną POLSA, odpowiadającą potrzebom związanym z realizacją celów Polskiej Strategii Kosmicznej. W strukturze zostały wydzielone  następujące komórki organizacyjne:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej; 
  • Departament Badań i Innowacji; 
  • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego; 
  • Departament Obserwacji Ziemi; 
  • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej; 
  • Departament Informacji i Promocji;  
  • Biuro  Organizacyjne.  

Nowe komórki organizacyjne: Departament  Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi i Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej będą realizować zadania związane m.in. z  potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwiniecia jego kompetencji. 

Projekt  zakłada również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia zakładów i  laboratoriów. Określono także zasięg terytorialny siedziby Agencji w Gdańsku. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Prace nad projektem można śledzić na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349253/katalog/12803962#12803962.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: