Aktualności

26 lutego, 2024
Agencje Kosmiczne Polski i Rwandy z porozumieniem o współpracy dla rozwoju kosmicznego sektora
09 lutego, 2024
46. Summer School Alpbach – ruszyła rekrutacja
23 stycznia, 2024
Zapraszamy do udziału w Kosmicznym Konkursie POLSA!
Trwają prace nad nowym statutem Polskiej Agencji Kosmicznej
22 lipca, 2021

21 lipca br. opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) w sprawie statutu Polskiej Agencji Kosmicznej. Nowe zapisy dotyczą m.in. stanowiska wiceprezesa oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej Agencji, niezbędnej do realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej. Jest to kolejny, ważny etap w zapowiadanych zmianach w POLSA. 

Konieczność  wydania  rozporządzenia w sprawie statutu wynika z potrzeby dostosowania go do przepisów ustawy  z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o  działach administracji rządowej. Nowelizacja ustawy o PAK zmieniła m.in. organ nadzorujący Agencję, z Prezesa Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw  gospodarki.  

Nowy statut POLSA

Według projektu i zgodnie z ustawą, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcjonalnych, z przynależnymi konkretnymi departamentami.  

W projekcie  statutu  określono  nową strukturę organizacyjną POLSA, odpowiadającą potrzebom związanym z realizacją celów Polskiej Strategii Kosmicznej. W strukturze zostały wydzielone  następujące komórki organizacyjne:

  • Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej; 
  • Departament Badań i Innowacji; 
  • Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego; 
  • Departament Obserwacji Ziemi; 
  • Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej; 
  • Departament Informacji i Promocji;  
  • Biuro  Organizacyjne.  

Nowe komórki organizacyjne: Departament  Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi i Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej będą realizować zadania związane m.in. z  potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwiniecia jego kompetencji. 

Projekt  zakłada również możliwość powoływania zespołów zadaniowych oraz tworzenia zakładów i  laboratoriów. Określono także zasięg terytorialny siedziby Agencji w Gdańsku. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Prace nad projektem można śledzić na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349253/katalog/12803962#12803962.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: