Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Webinarium POLSA nt. Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
21 kwietnia, 2021

20 kwietnia br. odbyło się webinarium „Od GSA do EUSPA – korzyści dla polskiego sektora kosmicznego”, organizowane przez Polską Agencję Kosmiczną wraz z GSA i Cosmic Hub. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna oraz dyrektor wykonawczy GSA Rodrigo da  Costa.

W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest przekształcenie Agencji Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (European Global Navigation Satellite Systems Agency – GSA) w Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (European Union Agency for the Space Programme – EUSPA). Agencja będzie zajmowała się realizacją i wdrażaniem flagowych europejskich programów kosmicznych, takich jak: Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatCom, SST.

Prezes Wrochna pogratulował dyrektorowi wykonawczemu GSA Rodrigo da Costa planów przekształcenia GSA w EUSPA i rozszerzenia jej działalności o nowe obszary, których rozwój jest kluczowy dla większej autonomii Unii Europejskiej w zakresie sektora kosmicznego. – Już teraz unijny przemysł kosmiczny należy do najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych graczy i rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Aby Unia pozostała wiodącym graczem na arenie międzynarodowej z szeroką swobodą działania w zakresie przestrzeni kosmicznej, musi zachęcać do postępu naukowego i technicznego oraz wspierać konkurencyjność i potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, tworzących tzw. New Space – dodał prezes Wrochna.

Prezes POLSA podkreślił, że segment downstream jest obecnie wiodący w polskim sektorze kosmicznym. W związku z tym Polska chętnie uczestniczy w wykorzystaniu danych satelitarnych, w tym danych z Galileo i Copernicus. – Warto zauważyć, że polskie firmy już teraz aktywnie angażują się w projekty mające na celu lepsze wykorzystanie europejskiej infrastruktury kosmicznej i mamy nadzieję, że zaangażowanie to będzie rosło w przyszłości – zaznaczył prezes Wrochna.


Dyrektor wykonawcy GSA Rodrigo da Costa podziękował POLSA za dotychczasową współpracę i zapewnił o chęci jej kontynuowania. Jako dotychczasowe sukcesy, wymienił m.in. wspólne działania w zakresie wykorzystania środków w ramach kończącego się programu Horyzont 2020, gdzie obecnie ponad 30 podmiotów bierze udział, wspólnie z GSA, w 11 projektach. Jego zdaniem polski sektor kosmiczny, prężnie działający w segmencie downstream, jest bardzo ważny dla dalszego działania GSA, a w przyszłości EUSPA.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: