Aktualności

12 czerwca, 2024
Konferencja “Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”: podsumowanie
29 maja, 2024
Szkolenie „Realizacja projektów z ESA”
28 maja, 2024
Warsztaty Artemis Accords 2024
Zobacz wszystkie

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii z wizytą w POLSA w Gdańsku

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii z wizytą w POLSA w Gdańsku
30 czerwca, 2021

150 mln euro na rozwój polskiego sektora lotniczo-kosmicznego w Krajowym Planie Odbudowy i Krajowym Programie Kosmicznym – zapowiedział 25 czerwca br w Gdańsku, wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek. W trakcie swojej wizyty odwiedził Polską Agencję Kosmiczną oraz firmę Space Forest. Spotkał się także z Radą Studentów przy Prezesie POLSA.

Wiceminister rozmawiał w POLSA z prezesem Grzegorzem Wrochną, prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz, przedstawicielami gdańskich uczelni wyżyszych oraz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Głownym tematem rozmów były plany związane z rozwojem działalności Polskiej Agencji Kosmicznej na Pomorzu.

Podsekretarz w MRPiT, nawiązał do przedstawionej na początku czerwca br. przez wicepremiera Jarosława Gowina Polityki Przemysłowej Polski. W dokumencie wskazano, iż sektor lotniczo-kosmiczny jest jednym z ważniejszych dla rozwoju polskiego przemysłu. Znalazł się także w grupie branż posiadających nowe perspektywy rozwoju, które mogą przyczynić się do stworzenia nowego modelu polskiej gospodarki.

Wiceminister podkreśli, iż zgodnie z Polityką, istotną rolę w rozwoju polskiego sektora kosmicznego będą odgrywać dane satelitarne i ich wykorzystanie. Poprzez instrumenty Krajowego Programu Kosmicznego, ulgi podatkowe na B+R oraz stymulowanie popytu sektora publicznego, nastąpi rozwój technologii gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych cyfrowych pochodzących z obserwacji Ziemi. Jednym z priorytetów będzie także budowanie systemu bezpieczeństwa kosmicznego oraz finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie kluczowych technologii. W Polityce Przemysłowej Polski wskazano również konieczność zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, gotowych do podjęcia pracy w branży lotniczo-kosmicznej. Ma w tym pomóc rozwój szkolnictwa branżowego, kształcenia dualnego oraz kierunki zamawiane, zgodne z potrzebami sektora. Wiceminister przedstawił także najważniejsze założenia przygotowywanego w MRPiT wraz z POLSA Krajowego Programu Kosmicznego, który powinien zostać ogłoszony we wrześniu br. Celem głównym dokumentu jest rozbudowa potencjału przemysłu i jednostek naukowych polskiego sektora kosmicznego dla zaspokajania potrzeb Państwa i gospodarki oraz skutecznego konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Wiceminister zapowiedział budowę w Gdańsku Centrum Operacyjnego POLSA, które będzie zajmowało się zarówno pozyskiwaniem danych, ich przetwarzaniem i przechowywaniem, jak i  udostępnianiem ich firmom, uczelniom czy administracji państwowej. – To będzie nowoczesna, wysokiej klasy siedziba, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Powinna powstać do roku 2025-2026. Wstępnie koszt budowy to ok. 20 mln euro – mówił o szczegółach inwestycji prezes
POLSA Grzegorz Wrochna. Dodał, że Centrum będzie również zajmowało się bezpieczeństwem kosmicznym, w tym monitorowaniem zagrożeń płynących z przestrzeni kosmicznej. Zdaniem prezesa Wrochny Gdańsk jest znakomitym miejscem dla lokalizacji Centrum Operacyjnego. – Istotne są przede wszystkim względy logistyczne. Im dalej na północ umiejscowiona antena, tym więcej danych może pozyskać z satelitów. Tu także znajduje się siedziba główna POLSA – dodał prezes Wrochna. Podkreślił, że na Pomorzu funkcjonuje klika prężnie rozwijających się firm kosmicznych oraz znakomite uczelnie, które prowadzą cały szereg badań związanych z kosmosem. Wiceminister Robert Tomanek, na zakończenie swojej wizyty, spotkał się z Radą Studentów przy Prezesie POLSA. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości zastosowania technologii kosmicznych w wielu aspektach rozwoju gospodarki, m.in. w inżynierii, urbanistyce, ochronie środowiska, obserwacji Ziemi i obronności.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: