Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Zapraszamy na nowe kursy ARP Space Academy
9 maja, 2023

„INTRODUCTION TO SPACE FOR ENGINEERS. SATELLITE DESING PHASES 0/A/B”

12 maja 2023 r. rozpocznie się kolejna, piąta już edycja kursu „INTRODUCTION TO SPACE FOR ENGINEERS. SATELLITE DESING PHASES 0/A/B” organizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską. To szkolenie adresowane do słuchaczy, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w sektorze kosmicznym. Kurs obejmie 94 godziny zajęciowe i realizowany będzie zdalnie (online) w trybie weekendowym.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów posiadających niewielkie doświadczenie w sektorze kosmicznym. Blok ten jest pierwszym elementem dwuetapowego kursu zapewniającego z założenia pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs ma zapewnić niezbędne wprowadzenie do podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawić szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach określonych przez europejską organizację definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej, ECSS (European Cooperation for Space Standardization).

Kurs na tym etapie poprowadzą uznani eksperci głównie z Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański, prof. dr hab. Jan Kindracki, dr inż. Łukasz Mężyk (wszyscy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa); prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek, dr inż. Marcin Michałowski (Wydział Mechatroniki), prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, dr inż. Maciej Ossowski (Wydział Inżynierii Materiałowej), a także prof. dr hab. Jan Błęcki z Centrum Badań Kosmicznych PAN i Michał Szwajewski (Syderal Polska).

Dostępność szkolenia jest ograniczona – w ofercie przewidziano 25 miejsc. Koszt  udziału w kursie wynosi 3000 PLN netto (3690 PLN brutto). Zakończenie bloku szkoleniowego zaplanowane jest na 18 czerwca 2023 roku. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu doszkalającego wydany przez Politechnikę Warszawską.

Kurs realizowany jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe dostępne będą w języku angielskim.

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW ORAZ ZAKUPAMI W SEKTORZE KOSMICZNYM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND PROCUREMENT IN THE SPACE SECTOR).

9 czerwca 2023 r. rozpocznie się kurs ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW ORAZ ZAKUPAMI W SEKTORZE KOSMICZNYM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND PROCUREMENT IN THE SPACE SECTOR).

Obejmuje 32 godziny zajęć lekcyjnych (w tym cały blok warsztatowy) realizowany w ciągu dwóch bloków weekendowych (5 dni). Szkolenie poświęcone jest organizacji procesu zakupowego w firmie kosmicznej.

 • Zakres szkolenia obejmuje między innymi:
  • elementy inżynierii systemów;
  • zarządzanie wymaganiami;
  • zarządzanie jakością;
  • zarządzanie kwalifikacjami dostawców i podwykonawców;
  • prawne aspekty relacji z kontrahentami.

Kurs poprowadzą praktycy, odpowiadający na co dzień za zarządzanie łańcuchem dostaw i zakupy w firmach sektora kosmicznego. Szkolenie organizuje fundacja Space Entrepreneurship Institute z Warszawy.

Koszt  udziału w kursie wynosi 1800 PLN netto (2214 PLN brutto). Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia kursu wydany przez ARP Space Academy. Szkolenie odbywa się pod patronatem i przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Zapraszamy na nowe kursy ARP Space Academy

Organizator zastrzegł sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat organizacji i bieżącej sytuacji ze szkoleniem można uzyskać bezpośrednio u organizatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

KONTAKT

Paweł Pacek, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
mail: pawel.pacek@arp.pl
kom. 501216190

Share:
Wydrukuj lub zapisz: