Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024

Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
21 maja, 2024

Polska Agencja Kosmiczna, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, realizuje projekt promocji dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) reprezentujących sektor lotniczo-kosmiczny pod nazwą „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”, finansowany w ramach działania 2.26 Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG). W ramach projektu POLSA organizuje m.in. stoiska narodowe na kluczowych imprezach branżowych, które poprzez promocję potencjału polskiej gospodarki promować będą MŚP z branż lotniczej i kosmicznej z Polski.

Stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024 – otwarta przestrzeń spotkań

Pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu jest polskie stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show w dniach 5-9 czerwca br. Zapraszamy przedstawicieli MŚP sektora lotniczo-kosmicznego do udziału w tym wydarzeniu.  

Stoisko będzie otwartą przestrzenią spotkań dla podmiotów, do których skierowany jest projekt. Ponadto firmy będą mogły zaprezentować swoje eksponaty i materiały promocyjne (filmy video, ulotki, broszury itd.). Firmy zainteresowane taką formą promocji muszą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Eksponatów i przesłać go mailowo w terminie do 27 maja 2024 r.

Na stoisku zostaną uwzględnione wyłącznie zgłoszone i zaakceptowane eksponaty oraz materiały promocyjne. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca dla wszystkich zgłoszonych przez formularz eksponatów i materiałów promocyjnych. Przestrzeń będzie przydzielana z uwzględnieniem możliwości ekspozycyjnych stoiska narodowego. O zakwalifikowaniu danego eksponatu i/lub materiału promocyjnego przedsiębiorca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia nadsyłania zgłoszeń. Ze względów organizacyjnych termin ten może ulec zmianie (ze względu na m.in. ustalenia dotyczące elementów ekspozycyjnych stoiska narodowego), o czym POLSA poinformuje niezwłocznie.

Dokumenty do pobrania

Uzupełniony i podpisany Formularz wraz z podpisanym Regulaminem i Informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy wysłać do Koordynatorów sektorów

Sektor kosmiczny

Imię i nazwisko: Agata Czajkowska

Mail: agata.czajkowska@polsa.gov.pl

Sektor lotniczy

Imię i nazwisko: Michał Pilecki

Mail: michal.pilecki@polsa.gov.pl

Informacje o projekcie

Celem projektu pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” jest wsparcie międzynarodowej ekspansji MŚP z Polski, wytwarzających zaawansowane technologicznie produkty i usługi, oferujących interesujące i innowacyjne rozwiązania oraz posiadających potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych. Realizacja programu pomoże przedsiębiorstwom z Polski zawierać nowe partnerstwa biznesowe z zagranicznymi podmiotami.

W ramach realizacji projektu, w okresie od 2024 do 2029, podczas kluczowych wydarzeń branżowych, organizowane będą stoiska narodowe, jak również misje gospodarcze. Kierunki działań promocyjnych wybrane zostały na podstawie konsultacji przeprowadzonych przez POLSA z przedstawicielami sektora lotniczo-kosmicznego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację działań w ramach projektu promocji sektora lotniczo-kosmicznego w ciągu sześciu lat wynosi: 8 564 880,00 zł.

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Share:
Wydrukuj lub zapisz: