Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Zasoby kosmiczne: spotkanie ekspertów z udziałem POLSA
25 kwietnia, 2024

Grupa Robocza ds. Aspektów Prawnych Aktywności Związanych z Zasobami Kosmicznymi („Working Group on Legal Aspects of Space Resources Activities”), działająca w ramach Biura Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej („United Nations Office for Outer Space Affairs” -UNOOSA), spotkała się 26 marca w Luksemburgu. W wydarzeniu, w tym jako jeden z panelistów, wziął udział Jeremiasz Merkel z Departamentu Badań i Innowacji POLSA.

Głównym celem spotkanie było zebranie wkładu merytorycznego na nadchodzące spotkanie Komisji ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej („Committee on the Peaceful Uses of Outer Space” –COPUOS), które odbędzie się w czerwcu br. w Wiedniu.

W Europejskim Centrum Kongresowym w Luksemburgu odbyła się dyskusja panelowa na temat szeroko rozumianej aktywności człowieka w obszarze pozyskiwania  zasobów kosmicznych. Omawiano wizję przyszłych działań w tej materii, znaczeniu środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych aspektów takowej aktywności, a także istotę współpracy międzynarodowej w badaniach naukowych oraz rozwoju technologii.

Jeremiasz Merkel opowiedział o rosnących ambicjach Polski, przejawiających się między innymi bezprecedensowym wzrostem składki na programy opcjonalne Europejskiej Agencji Kosmicznej, wynoszącym prawie 300 mln Euro w latach 2022 – 2025 oraz nadchodzącą misją polskiego astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W czasach, w których musimy mierzyć się między innymi z globalnym ociepleniem klimatu, postępującym rozwarstwieniem społecznym, wojną w Ukrainie czy kurczeniem się obecnie eksploatowanych ziemskich złóż surowców, jednym rozwiązaniem jest bliska współpraca międzynarodowa oparta na wspólnych wartościach i zaangażowaniu wszystkich partnerów „świata zachodniego”, a także odpowiednia priorytetyzacja naszych działań w obszarze eksploracji przestrzeni kosmicznej, rozwoju nauki i technologii, przejrzystych i skutecznych ram legislacyjnych oraz zachowanie balansu w finansowaniu pochodzącym ze środków prywatnych i publicznych. W przeszłości brak zunifikowanych ram prawnych oraz brak bliskiej współpracy międzynarodowej doprowadził między innymi do zaśmiecenia orbity okołoziemskiej, niekontrolowanej emisji gazów cieplarnianych czy też utraty kluczowych ogniw łańcuchów dostaw w kontekście produkcji np. kobaltu lub metali ziem rzadkich.

Uczestnicy spotkania podkreślili kluczową, geostrategiczną rolę przestrzeni kosmicznej w procesach pozyskiwania danych, budowaniu świadomości sytuacyjnej i rozwoju innowacyjnych technologii. Zasygnalizowali również znaczenie procesu edukacji w tym zakresie, a także istotę odpowiedniego sposobu komunikacji społeczeństwu działań instytucji publicznych.

W tym samym miejscu i czasie odbyło się wydarzenie „Space Resources Week” – największa konferencja dot. zasobów kosmicznych i górnictwa kosmicznego. Znakomici prelegenci, naukowcy i specjaliści z całego świata byli zgodni: górnictwo kosmiczne to przyszłościowe zagadnienie, niezbędne do rozwoju projektów związanych z eksploracją kosmosu.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: