Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Zmarł Profesor Piotr Wolański
1 września, 2023

31 sierpnia 2023 r. zmarł Profesor Piotr Wolański – polski naukowiec, profesor nauk technicznych o specjalności napędy lotnicze i kosmiczne, silniki spalinowe, spalanie, technika cieplna, wybuchy. Był osobą lubianą i szanowaną przez całą społeczność sektora kosmicznego.

Jako pierwszy wysunął hipotezę o wpływie efektów zderzeń kosmicznych na procesy zachodzące na Ziemi w odległej przeszłości. Opracował także hipotezę powstania Księżyca oraz kontynentów, które wraz z zespołem prof. Karola Jacha z Wojskowej Akademii Technicznej poddał weryfikacji.

Był związany z Pracownią Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa, którą stworzył i którą przez wiele lat się opiekował. Pod jego okiem powstawały pierwsze polskie sztuczne studenckie satelity Ziemi PW-Sat i PW-Sat2. Aktywnym działaniem inspirował młodych do odkrywania tajemnic kosmosu.

W drugiej połowie lat 70. przygotowywał kandydatów na polskiego kosmonautę w ramach programu „Interkosmos” w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Profesor Piotr Wolański zainicjował nowy kierunek nauczania „Lotnictwo i Kosmonautyka” na Politechnice Warszawskiej. Z jego inicjatywy powstało także Studenckie Koło Astronautyczne. Profesor był związany również z Wojskową Akademią Techniczną – pracował między innymi w Zakładzie Materiałów Wybuchowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

W latach 80. gdy Prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego został płk Mirosław Hermaszewski, Profesor Wolański był jego zastępcą. Po zakończeniu kadencji generała Hermaszewskiego, Profesor został Prezesem PTA.

W 1995 r. dołączył do Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych (KBKiS) Polskiej Akademii Nauk.  Cztery lata później został powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu i pełnił tę funkcję przez cztery kolejne kadencje, do 2019 roku. W uznaniu za zasługi został jednomyślnie wybrany Honorowym Przewodniczącym KBKiS.

Przez wiele lat współpracował z Polską Agencją Kosmiczną.  Jako członek Rady POLSA miał wpływ na kierunki rozwoju Agencji oraz brał udział w opracowywaniu projektów strategicznych programów badań i prac rozwojowych z zakresu przestrzeni kosmicznej.

Opracowano na podstawie:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/doktor-honoris-causa-piotr-wolanski

https://zbiam.pl/artykuly/dzialalnosc-kosmiczna-profesora-piotra-wolanskiego

Share:
Wydrukuj lub zapisz: