Bezpieczeństwo kosmiczne

Polska Agencja Kosmiczna jest członkiem europejskiego konsorcjum EUSST realizującego dla Unii Europejskiej w ramach programu SST (Space Surveillance nad Tracking – SST) zadania obserwacji i śledzenia sztucznych obiektów kosmicznych. Program służy głównie zabezpieczeniu europejskiej infrastruktury kosmicznej, naziemnej i obywateli EU przed zagrożeniami wynikającymi z poruszania się na orbitach okołoziemskich tysięcy operacyjnych sztucznych satelitów i ponad miliona odłamków kosmicznych. EUSST ostrzega operatorów satelitów przed możliwymi zderzeniami na orbitach a także o pojawianiu się odłamków kosmicznych w wyniku rozpadu satelitów na części. Konsorcjum ostrzega również o możliwośic i zagrożeniach związanych z upadkiem odłamków kosmicznych na Ziemię. Dobrym przykładem tego działania jest ostatnie wydarzenie niekontrolowanej deorbitacji członu chińskiej rakiety kosmicznej CZ-5B. W ramach Europejskiej Agencji kosmicznej polskie podmioty naukowe i gospodarcze realizują szereg działań związanych z obszarem Świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (ang. Space Situational Awareness – SSA), do którego obok SST zalicza się również obserwacje asteroidów zagrażających Ziemi (NEO Near Earth Objects) oraz obserwacje pogody kosmicznej (Space Weather – SWE). W Polsce istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w obszar SSA. Silne ośrodki naukowe to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,także Centrum Badań Kosmicznych PAN i Obserwatorium astrogeodynamiczne w Borówcu, czy Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN.. Istnieje również wiele podmiotów gospodarczych dysponujących sieciami teleskopów optycznych i kompetencjami przetwarzania danych SSA oraz. Np. Polska Sieć Bolidowa (Polish Fireball Network), która w skali całego kraju monitoruje aktywność rojów meteorów, które docierają do powierzchni Ziemi.

Share: