Adaptronica Sp. z o.o.
Domeny technologiczne
 • TD 20 Structures
 • TD 5 Space System Control
O podmiocie

Adaptronica jest małą firmą o profilu badawczo-rozwojowym, specjalizującą się w mechanice konstrukcji, mechatronice i wibroakustyce. Działalność firmy przejawia się w realizacji projektów B+R, rozwoju usług i produktów własnych oraz aktywności jako przedstawiciel firm zagranicznych w Polsce. W ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, firma wykonała pięć kontraktów z zakresu pasywnego i aktywnego tłumienia drgań i udaru różnych podzespołów satelitów, m.in. kriochłodziarek, żyroskopów o sterowalnym momencie obrotowym oraz zaworów pirotechnicznych. Kompetencje w branży kosmicznej obejmują projektowanie i testowanie systemów pasywnego i aktywnego tłumienia drgań konstrukcji, w tym mikrodrgań, oraz łagodzenie obciążeń udarowych przekazywanych na konstrukcje poprzez efektywne rozpraszanie energii udaru.

Główne produkty i usługi
 • Projektowanie i testowanie aktywnych i pasywnych systemów tłumienia drgań i rozpraszania energii udaru dla podzespołów satelitów
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania, realizującego opracowane strategie tłumienia drgań i rozpraszania energii udaru
 • Dobór i testowanie aktywatorów i sensorów do systemów łagodzenia drgań i udaru
 • Podstawa o wysokiej stabilności z aktywnym tłumieniem mikrodrgań dla kriochłodziarki
 • Mocowanie zaworu pirotechnicznego, neutralizujące wpływ pirowybuchu
Najważniejsze osiągnięcia w sektorze kosmicznym
 • Aktywny system tłumienia mikrodrgań generowanych przez kriochłodziarkę (TRL6)
 • Mocowanie zaworu pirotechnicznego pasywnie neutralizujące wpływ pirowybuchu na konstrukcję (TRL5)
 • Pasywny system tłumienia mikrodrgań generowanych przez żyroskop o sterowalnym momencie obrotowym (TRL4)
 • Aktywny system tłumienia mikrodrgań generowanych przez kriochłodziarkę
Informacje kontaktowe
Strona www:
https://www.adaptronica.pl
E-mail:
biuro@adaptronica.pl
Telefon:
+48 22 751 66 83
Adres:
ul. Szpitalna 32, 05-092 Łomianki

Osoba kontaktowa:
Imię i Nazwisko:
Przemysław Kołakowski
E-mail:
pkolak@adaptronica.pl
Telefon:
+48 609 470 500