Projekty
Projekty
Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z 7 organizacji: Civitta Strategy & Consulting SA, Vsl Startup Division, Axsysnav, F6S...
SUN
SUN
Celem projektu jest umiędzynarodowienie polskich MŚP sektorów kosmicznego i lotniczego i wsparcie w zawieraniu nowych partnerstw biznesowych...
BRAND HUB FENG
BRAND HUB FENG
GEXTRECS to innowacyjne scenariuszy oraz demonstracje dotyczące sytuacji kryzysowych przy wykorzystaniu usług bezpiecznej łączności satelitarnej...
GEXTRECS
GEXTRECS
Cosmic Hub to nowoczesna przestrzeń w centrum Warszawy dla przedsiębiorców, pasjonatów, start-upów i innowatorów. Została stworzona w celu...
Cosmic Hub
Cosmic Hub
ENTRUSTED posłuży identyfikacji potrzeb i wymagań użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej.
ENTRUSTED
ENTRUSTED
Projekt jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych podmiotów w zakresie edukacji i popularyzacji nauki.
Future Space
Future Space
Punkt kontaktowy EUMETSAT dla polskiego przemysłu (National Focal Contctact Point) został ustanowiony w Polskiej Agencji Kosmicznej w 2016...
EUMETSAT
EUMETSAT
W 2014 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt pod nazwą Strategiczny Klaster Badawczy w robotyce kosmicznej (akronim nazwy programu:...
PERASPERA
PERASPERA