GEXTRECS

GEXTRECS (GOVSATCOM Extreme Events Civil Security Service) to projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa.

Jego celem jest przygotowanie innowacyjnych scenariuszy oraz realizacja demonstracji dotyczących sytuacji kryzysowych przy wykorzystaniu usług bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych, czyli GOVSATCOM.

Główną osią prac badawczych realizowanych w projekcie jest stworzenie prototypu narzędzia umożliwiającego dynamiczne, zoptymalizowane planowanie alokacji dostępnych zasobów łączności satelitarnej. Dodatkowo, opracowany zostanie zintegrowany moduł pozwalający na zbalansowanie obciążenia ruchu sieciowego. Narzędzia te będą wspomagały prace istniejących już systemów satelitarnych.

POLSA w projekcie odgrywa rolę lidera dwóch pakietów zadań na poziomie konsorcjum – WP2 oraz WP6.

Pakiet WP2 odpowiada za dopasowanie usług bezpiecznej łączności do potrzeb użytkowników w ramach testowanych scenariuszy, natomiast pakiet WP6 dotyczy komunikacji oraz rozpowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu.

W skład konsorcjum projektu GEXTRECS wchodzą: GMV (Hiszpania) – lider projektu, GMV (Polska), Hisdesat (Hiszpania), TTCOMM (Polska), ISAR (Niemcy), IXAT (Niemcy), CSIC (Hiszpania), Resolvo (Włochy) i POLSA (Polska).

Okres realizacji: II 2024 – I 2026
Wartość projektu: 1 500 000 EURO

GEXTRECS
Share: