BRAND HUB FENG

Polska Agencja Kosmiczna podpisała umowę o partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie realizacji projektu „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG). 

Zadaniem Agencji jest realizacja programu promocji dla sektorów lotniczego i kosmicznego. Podejmowane działania mają na celu przyczynić się do umiędzynarodowienia polskich MŚP, wytwarzających zaawansowane technologie i usługi, oferujących interesujące i innowacyjne rozwiązania oraz posiadających potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych. Realizacja programu pomoże polskim podmiotom zawierać nowe partnerstwa biznesowe z zagranicznymi podmiotami.

W ramach programu będą organizowane stoiska narodowe i misje gospodarcze. Kierunki działań promocyjnych wybrane zostały m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych przez POLSA wśród przedstawicieli sektorów kosmicznego i lotniczego.

Działania prowadzone będą w latach 2024-2029.
Wartość środków przeznaczonych na realizację programu promocji dla branży kosmicznej i lotniczej wynosi w sumie 8 564 880,00 zł.

Projekt „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB”  jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

BRAND HUB FENG
Share: