Ewaluacja Polskiej Strategii Kosmicznej

9 maja, 2024

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej POLSA przygotował publikację dotyczącą stanu realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK), przyjętej Uchwałą nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dokument składa się z dwóch części:

  • Podsumowania ogólnych wniosków i rekomendacji,
  • Analizy celów PSK oraz kierunków interwencji.

Niniejszy dokument stanowi ocenę stanu wykonania PSK na 31 grudnia 2023 roku. Jej strategiczne założenia w perspektywie długookresowej są poddawane osobnym analizom.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w raporcie będą pomocnym narzędziem pracy i punktem wyjścia do dalszych dyskusji dotyczących aktualizacji założeń Polskiej Strategii Kosmicznej.

Wydrukuj lub zapisz: