Rok Kopernika

Uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2023 rok został ustanowiony Rokiem Mikołaja Kopernika, aby w ten sposób uczcić 550. rocznicę urodzin wielkiego polskiego astronoma. W uchwale podkreślono, że warmiński kanonik był prawdziwym człowiekiem renesansu – astronomem, matematykiem, prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, doktorem prawa kanonicznego, zajmował się również teorią ekonomii, strategią wojskową, kartografią i filologią. W nauce światowej uważany jest za twórcę metody naukowej w dociekaniu prawdy.

Od Kopernika do POLSA

O Koperniku i jego dziele

Księżyc

Księżyc

Układ Słoneczny

Księżyc

Deimos

Księżyc

Phoebos

Kalendarz wydarzeń

Księżyc

Io

Księżyc

Europa

Księżyc

Ganymede

Czy wiesz, że?

Księżyc

Titan

Księżyc

Dione

Księżyc

Enceladus

Moon

Miranda

Moon

Ariel

Moon

Umbriel

Wokół Kopernika

Biblioteka mediów o Koperniku

Od Kopernika do POLSA
O Koperniku i jego dziele
Układ Słoneczny
Kalendarz wydarzeń
Czy wiesz, że?
Wokół Kopernika
Biblioteka mediów o Koperniku

Najsłynniejsze dzieło Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim. Z tego powodu heliocentryzm bywa nazywany kopernikanizmem, a kosmologiczno-filozoficzny postulat odrzucenia wszelkiego geocentryzmu i antropocentryzmu – zasadą kopernikańską. W związku z tą rocznicą Senat RP zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. Jest zaliczany do najwybitniejszych uczonych w historii świata, a jego nazwisko jest nierozerwalnie związane z jego Ojczyzną – Polską.

Share: