Aktualności

12 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję TECHNOLOGIE SATELITARNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
10 kwietnia, 2024
POLSA i NASA JPL rozmawiały o długoterminowej współpracy w przyszłych misjach naukowych
05 kwietnia, 2024
Konkurs “Nasz klasowy voyager”
Konkurs “Moje kosmiczne wakacje 2023”
10 sierpnia, 2023

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza uczniów i uczennice szkół podstawowych do twórczej zabawy. Dzieląc się swoją pasją do odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody.

Do 2 października br. przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-4 osobowych zespołów. Czekamy na prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te techniki.

Tematycznie praca powinna nawiązywać do przynajmniej jednego z następujących zagadnień:

 1. Mikołaj Kopernik: uporządkował kosmos, zainspirował pokolenia. 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma,
 2. Wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym,
 3. Wakacyjne obserwacje nieba,
 4. Wakacyjne podróże pod hasłem kosmosu i Kopernika.

Pierwszemu z powyższych tematów poświęcona jest cała okolicznościowa zakładka na stronie POLSA. Znalazły się w niej informacje o życiu i dokonaniach człowieka, który na zawsze zmienił nasze postrzeganie otaczającego nas Wszechświata. Nie zabrakło przedstawienia podstaw teorii kopernikańskiej, ciekawostek np. na temat innych niż astronomia obszarów zainteresowań Mistrza, quizów, czy odesłań do innych źródeł wiedzy na ten temat.

Oprócz tego inspiracji do stworzenia prac konkursowych będzie można szukać na profilu POLSA na Facebooku, gdzie informujemy o intereresujących wydarzeniach, zjawiskach, zastosowaniach technologii kosmicznych w życiu codziennym.

Wśród nagród znajdą się zestawy książek, gier planszowych, map nieba. Wspaniałą tradycją konkursu jest masowy odzew ze strony dziesiątek szkół z całej Polski. Najaktywniejszych 5 placówek zostanie docenionych pakietami drobnych pamiątek od POLSA. Autorki i autorzy wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac otrzymają pamiątkowy elektroniczny dyplom.

Konkurs współtworzą i wspierają partnerzy konkursu: ESERO Polska oraz Hevelianum.

Regulamin konkursu
Licznik pobrań

1127

1127

Formularz zgłoszeniowy

  Dane dziecka-uczestnika konkursu  Dane szkoły:

  Podanie nazwy szkoły jest warunkiem uwzględnienia w przyznaniu nagród dla najaktywniejszych placówek.  Zgłoszenie zespołowe


  Jeżeli praca jest zespołowa (2-4 dzieci), dodaj wszystkich współautorów:  Praca konkursowa

  UWAGA! W przypadku kilku załączników lub formatu pliku o rozszerzeniu innym niż pdf, jpg lub mp4, pliki należy spakować do jednego archiwum ZIP/RAR. Maksymalny rozmiar pliku to 25 MB W razie problemów prosimy o kontakt na adres mailowy szymon.grych@polsa.gov.pl.  Brak załącznika lub brak możliwości skojarzenia przez POLSA danego zgłoszenia z innym, zawierającym załącznik (dotyczy prac zespołowych) uniemożliwi uwzględnienie przy ocenie.

  Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego:

  UWAGA! W przypadku prac zespołowych wymóg osobnego wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego stosuje się odpowiednio do wszystkich dzieci – współautorów pracy i ich rodziców/opiekunów prawnych.

  1. utrwalenia i zwielokrotnienia utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową;
  2. rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez jego umieszczenie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii oraz za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania utworu oraz informacji o utworze, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie oraz mediach społecznościowych;
  3. nieodpłatnego wykorzystania utworu we wszelkich materiałach promocyjnych oraz jego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet) w celu promocji Konkursu;


  Share:
  Wydrukuj lub zapisz: