Co najmniej kilkaset dodatkowych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej po rozpadzie członu rakiety
13 stycznia 2023

W pierwszej połowie listopada 2022 roku na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) miała miejsce fragmentacja członu chińskiej rakiety Chang Zheng 6A (skrótowe oznaczenie CZ-6A). Rakieta ta rozpadła się na ponad 460 obserwowalnych fragmentów.  To dodatkowe obiekty, które mogą zagrażać aktywnym satelitom.

Na załączonych ilustracjach kolorem niebieskim przedstawiono względną pozycję i trajektorię orbity głównego obiektu fragmentacji oraz ślad tej orbity na dwuwymiarowej mapie na dzień 9 stycznia około godziny 10:25 naszej strefy czasowej. Kolorem czerwonym oznaczono pozostałe obiekty powstałe podczas tej fragmentacji.

Jak można zauważyć, odłamki pochodzące z fragmentacji rozprzestrzeniły się na całej długości orbity głównego obiektu. Z czasem, pod wpływem różnych sił perturbacyjnych, odłamki rozproszą się dodatkowo poza okolice swoich pierwotnych orbit.

Obiekty pochodzące z omawianej fragmentacji znajdują się na orbicie o wysokości około 800 km. Na podobnej wysokości znajdują się apogeum polskiego satelity BRITE-PL oraz orbity satelitów pogodowych i wojskowych różnych państw.

Polska Agencja Kosmiczna jest członkiem Partnerstwa EU SST (European Union Space Surveillance and Tracking). Do zadań Partnerstwa należy między innymi wykrywanie i monitorowanie fragmentacji sztucznych obiektów kosmicznych.Co najmniej kilkaset dodatkowych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej po rozpadzie członu rakiety
Źródła: Opracowanie własne POLSA, dane o lokalizacji odłamków ze strony space-track.org
Co najmniej kilkaset dodatkowych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej po rozpadzie członu rakiety
Źródła: Opracowanie własne POLSA, dane o lokalizacji odłamków ze strony space-track.org
Share: