ENTRUSTED – Bezpieczna łączność satelitarna – zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym
21 kwietnia 2021

28 kwietnia 2021 r., w godzinach 10:00 – 13:00, odbędzie się spotkanie, mające na celu zapoznanie potencjalnych użytkowników z projektem ENTRUSTED oraz realizowanymi w jego ramach badaniami. 

Projekt wesprze wskazanie i  ustalenie niezbędnych działań, które wypełnią luki pomiędzy istniejącymi bezpiecznymi możliwościami łączności satelitarnej SATCOM, a rządowymi wymaganiami użytkowników. Aby zrealizować ten cel zostało przygotowane badanie ankietowe, skierowane do użytkowników końcowych GovSatCom. Badanie jest prowadzone w całej UE.

Działania realizowane przez POLSA, wraz z całym konsorcjum projektu ENTRUSTED, pomogą w lepszym dostosowaniu opracowywanego strategicznego programu rozwoju europejskiej telekomunikacji satelitarnej dla użytkowników rządowych. Zachęcamy do udziału i wsparcia Polskiej Agencji Kosmicznej we wspólnym kształtowaniu Europejskiego Programu Kosmicznego na lata 2021-2027, w zakresie komponentu GOVSATCOM. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, śledząc ENTRUSTED na LinkedIn, Twitterze oraz pod adresem entrusted.eu. 

Skutecznie funkcjonująca administracja publiczna wymaga niezawodnych i bezpiecznych systemów łączności, a jej zapewnienie konieczne jest na poziomie Unii Europejskiej, w ramach umów dotyczących zdolności i usług satelitarnych. Jednocześnie bezpieczne rozwiązania usług SATCOM muszą odpowiadać potrzebom użytkowników rządowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Uznając rządową łączność satelitarną jako niezbędny element obrony, bezpieczeństwa, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacji dyplomatycznej, Rada Europejska określiła GOVSATCOM jako jeden z czterech komponentów nowego kosmicznego programu rozwoju zdolności – Europejskiego Programu Kosmicznego na lata 2021-2027. 

Polska Agencja Kosmiczna, razem z ponad 20 podmiotami, w tym agencjami narodowymi oraz agendami KE, realizuje od września 2020 r. projekt ENTRUSTED (ang. European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services), mający na celu opracowanie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących bezpiecznej łączności satelitarnej. Efektem prac ramach projektu ENTRUSTED będzie opracowany zestaw wymagań użytkowników instytucjonalnych, dotyczących bezpiecznych usług GOVSATCOM oraz długoterminowa mapa drogowa badań i innowacji. Zalecenia mają dotyczyć potrzeb i wymagań użytkowników końcowych oraz oceny bezpiecznych technologii użytkowania SATCOM wraz z  perspektywami ich rozwoju. Za ich realizację w Polsce odpowiedzialna jest Polska Agencja Kosmiczna. 

Agenda spotkania: 

10.00 – prof. dr hab. Grzegorz Wrochna – otwarcie spotkania 

10.05 – projekt ENTRUSTED – przedstawienie konsorcjum i założeń projektu – Ewelina Kaatz 

Q&A 

10.35 – inne działania KE związane z GovSatCom – Tomasz Pińciurek, KPRM 

11.00 – Jak się zaangażować? – ankiety – Michał Pilecki 

Q&A 

11.40 – Co nas jeszcze czeka w ENTRUSTED? – Krzysztof Grotkowski 

W celu rejestracji udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Error: Contact form not found.

Share: