Aktualności

28 września, 2023
Polski sektor kosmiczny na IAC w Baku
15 września, 2023
Stypendium “Endeavour” – czekamy na zgłoszenia!
08 września, 2023
PIAP Space i Creotech z nagrodami podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach
Dane satelitarne kluczowe dla statystyki publicznej. Konferencja IAOS 2022
28 kwietnia, 2022

W Krakowie trwa 18. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (IAOS) i III Kongres Statystyki Polskiej. Wśród poruszanych tematów znalazło się rosnące znaczenie danych pochodzących z satelitarnej obserwacji Ziemi dla statystyków oraz wszystkich osób i instytucji, które z rezultatów ich pracy korzystają. Perspektywę POLSA na to zagadnienie przedstawił w dyskusji wiceprezes Agencji płk Marcin Mazur.


Hasło przewodnie tegorocznej edycji mającego globalny zasięg wydarzenia, organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie, brzmi “Wartościowe informacje w trudnych czasach”. Zobrazowania satelitarne i szeroki dostęp do repozytoriów i odpowiednich narzędzi przetwarzania tego typu danych może stanowić odpowiedź na tak postawione wyzwanie.

Tej kwestii poświęcona była sesja “Follow-up of the DGINS and Warsaw Memorandum on Earth Observation for Official Statistics”, w której wiceprezes Mazur oraz pozostali paneliści – m. in. prezes GUS Dominik Rozkrut i dyrektor generalna EUROSTAT Mariana Kotzeva – kontynuowali dyskusję rozpoczętą kilka miesięcy wcześniej (27-28.10.2021 r.) na Konferencji Prezesów Krajowych Urzędów Statystycznych (DGINS). Najważniejszym efektem tamtego spotkania było tzw. memorandum warszawskie, czyli wspólnie złożona deklaracja dotycząca m. in.:

  • dalszego poszerzania zakresu wykorzystania danych pochodzących z obserwacji Ziemi w statystykach publicznych,
  • wyposażenia profesjonalistów zajmujących się statystykami publicznymi w wiedzę i kompetencje niezbędne do korzystania z danych satelitarnych
  • wzmacniania współpracy pomiędzy EUROSTAT-em, krajowymi urzędami statystycznymi, Europejską Agencją Kosmiczną, organizacjami międzynarodowymi, narodowymi agencjami i ośrodkami badań, innymi jednostkami administracji, naukowcami i przedsiębiorstwami
  • tworzenia charakteryzujących się otwartością, interoperacyjnością systemu i infrastruktury, zapewniających dostęp do danych na poziomach lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim.

Dane satelitarne są coraz częściej pomocne w bardzo wielu dziedzinach i zadaniach, za które odpowiada administracja publiczna. Mając to na uwadze Polska Agencja Kosmiczna podejmuje szereg aktywności propagujących i wspomagających dostęp do danych satelitarnych. Są to m. in.:

Share:
Wydrukuj lub zapisz: