Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Dane satelitarne kluczowe dla statystyki publicznej. Konferencja IAOS 2022
28 kwietnia, 2022

W Krakowie trwa 18. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (IAOS) i III Kongres Statystyki Polskiej. Wśród poruszanych tematów znalazło się rosnące znaczenie danych pochodzących z satelitarnej obserwacji Ziemi dla statystyków oraz wszystkich osób i instytucji, które z rezultatów ich pracy korzystają. Perspektywę POLSA na to zagadnienie przedstawił w dyskusji wiceprezes Agencji płk Marcin Mazur.


Hasło przewodnie tegorocznej edycji mającego globalny zasięg wydarzenia, organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie, brzmi “Wartościowe informacje w trudnych czasach”. Zobrazowania satelitarne i szeroki dostęp do repozytoriów i odpowiednich narzędzi przetwarzania tego typu danych może stanowić odpowiedź na tak postawione wyzwanie.

Tej kwestii poświęcona była sesja “Follow-up of the DGINS and Warsaw Memorandum on Earth Observation for Official Statistics”, w której wiceprezes Mazur oraz pozostali paneliści – m. in. prezes GUS Dominik Rozkrut i dyrektor generalna EUROSTAT Mariana Kotzeva – kontynuowali dyskusję rozpoczętą kilka miesięcy wcześniej (27-28.10.2021 r.) na Konferencji Prezesów Krajowych Urzędów Statystycznych (DGINS). Najważniejszym efektem tamtego spotkania było tzw. memorandum warszawskie, czyli wspólnie złożona deklaracja dotycząca m. in.:

  • dalszego poszerzania zakresu wykorzystania danych pochodzących z obserwacji Ziemi w statystykach publicznych,
  • wyposażenia profesjonalistów zajmujących się statystykami publicznymi w wiedzę i kompetencje niezbędne do korzystania z danych satelitarnych
  • wzmacniania współpracy pomiędzy EUROSTAT-em, krajowymi urzędami statystycznymi, Europejską Agencją Kosmiczną, organizacjami międzynarodowymi, narodowymi agencjami i ośrodkami badań, innymi jednostkami administracji, naukowcami i przedsiębiorstwami
  • tworzenia charakteryzujących się otwartością, interoperacyjnością systemu i infrastruktury, zapewniających dostęp do danych na poziomach lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim.

Dane satelitarne są coraz częściej pomocne w bardzo wielu dziedzinach i zadaniach, za które odpowiada administracja publiczna. Mając to na uwadze Polska Agencja Kosmiczna podejmuje szereg aktywności propagujących i wspomagających dostęp do danych satelitarnych. Są to m. in.:

Share:
Wydrukuj lub zapisz: