Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
STAŻ W ESA – NATIONAL TRAINEE PROGRAMME
13 listopada, 2023

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA OGŁASZA NABÓR DO POLSKIEGO NARODOWEGO PROGRAMU STAŻOWEGO W ESA

Polska Agencja Kosmiczna aktywnie wspiera studentów i absolwentów biorąc udział w budowaniu potencjału młodych kadr sektora kosmicznego, wspierając programy, staże i praktyki.

Polski Program Stażowy w strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej oferuje zdobycie cennego doświadczenia w zakresie opracowywania i obsługi misji kosmicznych. Jest także okazją do zdobycia szerokich kompetencji zawodowych pracy w środowisku międzynarodowym.  Oddziały ESA znajdują się w takich krajach jak Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Holandia.

STAŻ W ESA - NATIONAL TRAINEE PROGRAMME

Możliwość odbycia stażu obejmuję różnorodne obszary tematyczne, takie jak:

 • Zarządzanie misją
 • Inżynieria systemowa
 • Inżynieria kontroli jakości
 • Gospodarka kosmiczna, komercjalizacja i innowacja

Warunki naboru określa REGULAMIN naboru kandydatów do odbycia stażu w Europejskiej Agencji Kosmicznej dla absolwentów szkół wyższych w ramach Narodowego Programu Stażowego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA APLIKACJI JEST JUŻ OTWARTE !

TERMIN ZAKOŃCZENIA TO 4 GRUDNIA 2023 R. (23:59 CET)

Fascynuje Cię kosmos i swoją karierę wiążesz z sektorem kosmicznym?

->->-> APLIKUJ (ntp@polsa.gov.pl)

OFERTY PRAKTYK NA 2024 ROK:

INTERNSHIP OFFERS FOR 2023/2024:

STAŻ W ESA - NATIONAL TRAINEE PROGRAMME

WARUNKI UCZESTNICTWA

Program NTP został stworzony dla absolwentów, którzy:

 • Posiadają obywatelstwo polskie
 • Uzyskali stopień magistra w ciągu ostatnich dwóch lat, studentów ostatniego roku studiów magisterskich, pod warunkiem uzyskania tytułu magistra do dnia rozpoczęcia stażu w ESA
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

CZAS TRWANIA

Staż trwa początkowo 1 rok, po upływie którego może zostać przedłużony na kolejny rok, na podstawie pozytywnej oceny POLSA i ESA. Maksymalny czas trwania stażu to 24 miesiące.

Staż rozpocznie się 1 lutego 2024 r.

PROCES APLIKACJI

Można aplikować maksymalnie do trzech obszarów tematycznych z wyżej wymienionych.

Aplikacja powinna zawierać:

 • List motywacyjny w języku angielskim, zawierający uzasadnienie swojego zainteresowania aplikowaniem na wskazane stanowisko (maksymalnie dwie strony A4), kandydaci powinni złożyć oddzielne listy motywacyjne dla każdego stanowiska
 • CV w języku angielskim
 • Kopia uzyskanego dyplomu
 • Kandydaci, którzy obecnie studiują na ostatnim roku studiów, muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że są na ostatnim roku studiów
 • Wszelkie inne dodatkowe dokumenty, które mogą stanowić wsparcie aplikacji kandydata (opcjonalnie).

ZASADY KWALIFIKACJI

Komisja w terminie 5 dni  roboczych od zakończenia naboru, poinformuje każdego z kandydatów o zakwalifikowaniu lub nie do kolejnego etapu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne a następnie pozytywnie przejdą wstępny proces rekrutacji w oparciu o załączone dokumenty, zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych z przedstawicielami POLSA, a w kolejnym etapie z przedstawicielami ESA.

W ramach prowadzonego naboru przewidziane jest nie więcej niż 20 stanowisk.

Wybrani w całym procesie rekrutacji kandydaci podpiszą umowę z POLSA oraz umowę z ESA do odbywania stażu.

STATUS STAŻU

Zakwalifikowani kandydaci, którzy podpiszą umowę z ESA, nie będą posiadali statusu pracownika ESA, jednakże staż odbywa się w organizacji ESA i Stażyści podlegają bezpośrednio przed Dyrektorem Generalnym Agencji lub jego przedstawicielem.

WARUNKI I WYNAGRODZENIE

Stażysta przez cały okres odbywania stażu będzie otrzymywał od ESA miesięczną kwotę w wysokości 3 600 EUR. (finansowanie pochodzi z Ministerstwa Rozwoju i Technologii). Stażysta będzie zobowiązany zapewnić sobie ubezpieczanie zdrowotne i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz będzie odpowiedzialny za zapewnienie swojego statusu podatkowego.

Przystąpienie naboru poprzez przekazanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

STAŻ W ESA - NATIONAL TRAINEE PROGRAMME
Share:
Wydrukuj lub zapisz: