Modelowanie terenu

Modelowanie terenu

Obecne systemy zainstalowane np. w dronach pozwalają na szybkie przetwarzanie danych z pojazdów bezzałogowych oraz generowanie ortofotomap i modeli 3D terenu. Dlaczego to ważne? Nowoczesne rozwiązania pomagają między innymi w trakcie walki z pożarami. Dobrym przykładem jest pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wówczas niezwykle istotne w kwestii ograniczenia strat było precyzyjne zlokalizowanie źródeł rozprzestrzeniania się ognia. Drony okazały się do tego zadania niezwykle skuteczne. To tylko nieliczne z zastosowań nowoczesnych pojazdów bezzałogowych. Wyposażone w nawigację satelitarną drony mogą być wsparciem w przypadku:

  • wykrywania prób ingerencji w rurociągi
  • kradzieży, np. surowców
  • monitorowania kąpielisk i wykrywania osób topiących się
  • zmian drzewostanu spowodowanych aktywnością szkodników
Share: