Obszary morskie i lądowe

Dane satelitarne znalazły swoje zastosowanie również w przypadku obszarów morskich i lądowych. Przykładem ich zastosowania w rejonach morza i oceanów mogą być:

 • obserwacje wycieków ropy i chemikaliów
 • zmiany w wysokości zbiorników wodnych
 • monitorowanie dna morskiego do niewielkiej głębokości
 • zakwit i rozrost sinic
 • zmiany terenów nadmorskich, np. powstawanie mierzei
 • monitorowanie prędkości wiatru
 • wykrywanie ekstremalnych zjawisk na terenach morskich
 • monitorowanie zagrożonych gatunków

Przykładem wykorzystania danych satelitarnych na obszarze lądowym mogą być:

 • nielegalna wycinka drzew
 • szkody w krajobrazie spowodowane np. wichurami
 • zmiany spowodowane zanieczyszczeniami
 • zainfekowanie drzew przez szkodniki np. korniki
 • rozróżnienie rodzajów gleby i skał
 • pozyskiwanie precyzyjnych informacji na temat terenów rolnych w Polsce

Z punktu widzenia nawigacji satelitarnej kluczowe okazuje się również analizowanie tras statków oraz promów. Dzięki temu znacznie redukuje się ryzyko utknięcia na mieliźnie, lub kolizji, a oba te zdarzenia negatywnie wpływają na wiele aspektów, między innymi na:

 • zdrowie i życie ludzkie
 • budżet ze względu na konieczność naprawy uszkodzeń
 • środowisko w przypadku wycieku np. ropy lub innych chemikaliów
 • harmonogram dostaw
 • pracę zarządu oraz pracowników portów morskich
 • kontakt z przewoźnikami międzynarodowymi

Nawigacja satelitarna dostarcza wystarczająco dużo kompleksowych danych do bezkolizyjnego planowania tras podróży. Obecnie istnieją systemy pozwalające na bieżąco śledzić ruch na obszarach morskich. Dzięki temu zarówno administracja, samorządy, jak i zarządy portowe mają szansę:

 • zaoszczędzić środki finansowe
 • zoptymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zwiększyć płynność operacji, która przekłada się na dodatkowe oszczędności
 • zredukować ryzyko zanieczyszczenia środowiska
 • pozyskać nowych partnerów i klientów ze względu na nowoczesność oferowanych usług

Nawigacja satelitarna jest więc świetnym sposobem na monitorowanie ruchu. Obszary lądowe to kolejne ciekawe zastosowanie jej działania. Z pomocą danych geolokalizacyjnych można, np. na żywo śledzić przejazdy pociągów. Dzięki danym satelitarnym możliwe jest np.:

 • aktualizowanie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów
 • monitorowanie opóźnień
 • prognozowanie zmian w rozkładzie jazdy
 • weryfikacja bezpieczeństwa.

Utrzymanie płynności ruchu mogą zapewniać nowoczesne systemy, oparte na nawigacji satelitarnej. Dostarczają one wartościowych informacji, które na bieżąco pozwalają reagować na jakiekolwiek opóźnienia, wypadki lub sytuacje spowodowane np. warunkami pogodowymi.

Share: