Obszary zurbanizowane

Systematyczne i świadome posługiwanie się informacjami pochodzącymi z satelitów wspiera pracę administracji publicznej, funkcjonowanie miasta, rozwój gospodarki oraz ułatwia zarządzanie kryzysowe. Dane radarowe pozwalają na uzyskanie bardzo dobrej charakterystyki rozplanowania przestrzennego budynków i obiektów sztucznych. Natomiast obrazowanie w świetle widzialnym i podczerwieni pozwala na określenie innych parametrów urbanistycznych z podziałem na konkretne obszary zielone np. identyfikację parków, lasów i łąk. Tego typu działania pozwalają również scharakteryzować przestrzeń dostępną pod planowaną zabudowę np. osiedla lub kompleksy przemysłowe. Dane satelitarne uzyskiwane na przestrzeni lat pozwalają także na zobrazowanie zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej.

Rozwój urbanizacyjny przestrzeni miejskiej nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Gęsta zabudowa, drogi, duże powierzchnie pokryte betonem, wywołują efekt miejskich wysp ciepła. Obserwacja Ziemi umożliwia planistom rozważenie potencjalnych zmian w zabudowie miejskiej – na przykład wprowadzając nasadzenia drzew – w celu zmniejszenia tego niepożądanego efektu. Obserwacje wykorzystujące kanał dalekiej podczerwieni prowadzone są przy użyciu satelity Landsat 8, satelity Terra, a także – w niższej rozdzielczości – przy użyciu satelity Sentinel 3.

Share: