Ochrona zdrowia sytuacje kryzysowe

Ochrona zdrowia sytuacje kryzysowe

Podwyższone ryzyko wystąpienia pożarów, powodzi lub skażeń radioaktywnych jest zdecydowanie niebezpieczne dla życia ludzi, zwierząt i środowiska. W szczególności na obszarach gęsto zaludnionych, w których ewakuacja zajmuje dużo czasu. Z pomocą przychodzą dane satelitarne, które odpowiednio wykorzystywane mogą służyć jako wczesne ostrzeżenie przed różnymi zagrożeniami. Do niebezpiecznych sytuacji, jakie administracja publiczna może przewidywać na podstawie informacji płynących z danych satelitarnych należą:

 • powodzie
 • pożary
 • zanieczyszczenie powietrza
 • zbyt wysoki indeks promieniowania UV
 • zapylenie
 • zanieczyszczenie atmosfery
 • zbyt wysoka lub niska temperatura

Dane satelitarne pozwalają przyspieszyć i ułatwić podejmowanie decyzji, szczególnie tych kluczowych dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki nim można uzyskać szerszą perspektywę i więcej informacji odnośnie rzeczywistego stanu na danym obszarze. Informacje pozyskiwane z danych satelitarnych mogą również wspierać planowanie rozwoju w oparciu o ochronę zdrowia. Dzięki pozyskanym danym można wyznaczyć tereny niesprzyjające zdrowiu i tym samym wykluczyć je z dalszego planu rozwoju infrastruktury lub wdrożyć działania rewitalizujące dany obszar. Jakie obszary można wyróżnić na podstawie danych satelitarnych?

 • obszary, na których występuje susza
 • obszary, które pustynnieją
 • obszary zaatakowane przez szkodniki
 • obszary jałowe
 • obszary zbyt nasłonecznione (zagrożenie UV)
 • obszary depresyjne – ryzyko podtopienia
 • obszary najbardziej dotknięte smogiem

Przykładem skutecznego wykorzystania danych satelitarnych jest portal – Centrum Informacji Kryzysowej.

Share: