Środowisko

Środowisko

Ze względu na globalne ocieplenie i niszczącą działalność człowieka, środowisko naturalne stopniowo ulega degradacji. Przykładem mogą być pożary lasów, skutkujące powstaniem aerozoli, które dodatkowo negatywnie wpływają na zdrowie ludzi. Rozprzestrzeniający się dym oraz cząstki stałe mają także duży wpływ na jakość powietrza. W wielu przypadkach zarówno ogień, jak i dym widoczne są na zdjęciach satelitarnych. Tego typu obserwacje Ziemi mają wiele korzyści np.:

  • wspierają zarządzanie przestrzenią objętą klęską żywiołową.
  • pozwalają zredukować straty ekologiczne,
  • pozwalają zredukować straty ekonomiczne
  • pozwalają zredukować straty społeczne

W kwietniu 2020 roku podczas pożaru w Biebrzy spłonęło ponad 5,2 tys. ha łąk i lasów. Są to ogromne straty. Bardzo duża część roślinności spłonęła, grunty nie nadają się do ponownego zalesiania, a wiele zwierząt straciło życie. Na zdjęciach satelitarnych bardzo dobrze widoczny jest obszar zagrożony. Sentinel 3 wykonał zdjęcia podczas pożaru, na których widać również dym. Sentinel 2 również wykonał zdjęcia w maju 2020 roku, aby pokazać skalę zniszczeń. 

pożar Biebrza - analiza danych

Satelity pozwalają również na śledzenie tras migracyjnych zwierząt. Dzięki temu można uzyskać informacje dotyczące:

  • stanu populacji zwierząt
  • miejsc gniazdowania
  • obszarów, na których się zatrzymują

W praktyce pozwala to wyznaczyć administracji np. strefy ochronne dla zagrożonych gatunków oraz uchronić ludzi przed wejściem na niebezpieczny obszar.

Share: