Zmiana klimatu

Zmiana klimatu

Zmiany klimatyczne dotyczą krajów na całym świecie, w tym również Polski. Jest to poważny problem ze względu na m.in.:

  • ograniczony dostęp do wody, w szczególności pitnej
  • fale upałów
  • niszczenie brzegów
  • coraz większe ryzyko podtopień obszarów położonych blisko morza

Część zadań urzędników dotyczy zarządzania kryzysowego, a część prawidłowego planowania i przewidywania sytuacji. Praktycznie każdego roku w Polsce dochodzi do powodzi i podtopień. Zmiany klimatyczne to coraz częstsze zjawiska tzw. opadów nawalnych, gdzie bardzo duży opad błyskawicznie trafia do zlewni rzek. Zwykle większe rzeki otrzymują ten nadmiar wody, który znajduje swoje ujście w Bałtyku. Przekłada się to na czasowe “poszerzenie” rzeki i innych cieków wodnych na pewnym odcinku. To z kolei przekłada się na zniszczenia w infrastrukturze miastowej oraz terenach mieszkalnych.

Dzięki danym radarowym można zaobserwować wezbranie wód. Dzięki temu zarządzający mogą działać szybciej, sprawniej i bardziej efektywnie na terenach dotkniętych powodzią. Korzystanie z tak efektywnego narzędzia, jak dane satelitarne, pozwala więc znacznie zabezpieczyć budżet, zmniejszyć koszty ponoszone na doraźne zniszczenia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przykładowe działania, oparte o dane satelitarne, wspierające administrację publiczną:

  • monitoring zmian linii brzegowej w perspektywie długoterminowej
  • monitoring zmian wydajności upraw rolniczych
  • podejmowanie decyzji inwestycyjnych pod kątem przyszłych zagrożeń
  • szersza współpraca międzynarodowa, np. w obrębie Morza Bałtyckiego
Share: