2-3 SST2018-20

Polska Agencja Kosmiczna, wspólnie z siedmioma agencjami kosmicznymi z Francji, Niemiec Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii, zrzeszonymi w Konsorcjum EUSST, realizuje projekt pod nazwą 2-3SST2018-20. W projekcie ważną rolę „Front Desk” odgrywa również Centrum Satelitarne Unii Europejskiej – SATCEN. Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2023 roku i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2015 roku przez Konsorcjum EUSST w mniejszym składzie (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania). Łączny budżet projektu to 73,5 mln. €.

Projekt 2-3SST jest ściśle związany z realizowanym równolegle projektem 1SST. Formalną podstawą projektów SST jest Decyzja NR 541/2014/UE.

Projekty SST odpowiadają na globalne potrzeby ochrony infrastruktury kosmicznej tj. głównie operacyjnych satelitów telekomunikacyjnych, nawigacyjnych i obserwacyjnych oraz ochrony gospodarki i ludności Europy przed zagrożeniami występującymi w kosmosie. Projekty te odpowiadają również na globalny problem zagrożenia ze strony „śmieci kosmicznych” tj. zużytych satelitów i ich odłamków oraz zużytych elementów rakiet kosmicznych, które zagrażają zarówno innym działającym satelitom jak i ludziom na Ziemi.

Głównym celem projektu 2-3SST jest rozwój i poprawa działanie europejskiego systemu SST poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej i zwiększenie autonomii systemu. Działania projektowe polegają na poprawie usług SST i poprawie przetwarzania danych – budowie katalogu obiektów kosmicznych, prowadzeniu prac badawczo rozwojowych i studiów architektury systemu SST oraz rozwoju sieci sensorów SST należących do państw członkowskich Konsorcjum EUSST.

Share: