PARASPERA

W 2014 r. Komisja Europejska zainicjowała projekt pod nazwą Strategiczny Klaster Badawczy w robotyce kosmicznej (akronim nazwy programu: PERASPERA). Wspiera on rozwój technologii związanych z robotyką kosmiczną, która należy do obszarów działalności kosmicznej istotnych z punktu widzenia europejskiego interesu gospodarczego. Finasowanie działań w tej dziedzinie odbywa się poprzez program UE Horyzont 2020.

 

Celem inicjatywy PERASPERA jest wspieranie kompetencji europejskiego przemysłu w zakresie robotyki planetarnej oraz orbitalnej, zapewnienie podmiotom w Europie przewagi konkurencyjnej, a także demonstracja w przestrzeni kosmicznej kluczowych technologii związanych z tymi obszarami działalności.

 

W ramach programu PERASPERA Komisja Europejska przeprowadzi 3 konkursy w obszarze robotyki kosmicznej, których budżet z programu Horyzont 2020 wynosi około 45 mln euro. Pierwsze dwa odbyły się w 2016 i 2018 r. Otwarcie ostatniego konkursu planowane jest w czwartym kwartale 2019 r. Polskie podmioty działające w obszarze robotyki kosmicznej mogą się ubiegać o finansowane w 100% kontrakty na badania i innowacje.

PARASPERA

Konsorcjum PERASPERA

Z upoważnienia i w porozumieniu z Komisją Europejską wdrażaniem Strategicznego Klastra Badawczego w robotyce kosmicznej zajmuje się powołane w 2014 r. europejskie konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Europejska Agencja Kosmiczna (koordynator: www.esa.int) oraz narodowe agencje kosmiczne z: Niemiec (DLR: www.dlr.de), Francji (CNES: www.cnes.fr), Wielkiej Brytanii (UK Space Agency: www.ukspace.org), Włoch (ASI: www.asi.it) i Hiszpanii (CDTI: www.cdti.es).

Europejska Agencja Kosmiczna (koordynator: www.esa.int) oraz narodowe agencje kosmiczne z: Niemiec (DLR: www.dlr.de), Francji (CNES: www.cnes.fr), Wielkiej Brytanii (UK Space Agency: www.ukspace.org), Włoch (ASI: www.asi.it) i Hiszpanii (CDTI: www.cdti.es).

ESA
European Space Agency
Europa
FR
Centre National d’Études Spatiales (CNES)
Francja
IT
Italian Space Agency (ASI)
Włochy
ES
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Hiszpania
UK
UK Space Agency
Wielka Brytania
PL
Polish Space Agency (POLSA)
Polska
DE
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Niemcy

Główne zadania konsorcjum to m.in.:

– przygotowanie europejskiej, długookresowej mapy drogowej w zakresie robotyki kosmicznej oraz propozycji tematów konkursów finansowanych w kolejnym programie ramowym – Horyzont Europa.
– definiowanie zagadnień do poszczególnych konkursów w ramach trzech naborów zaplanowanych na lata 2016, 2018 i 2020 w obszarze robotyki kosmicznej w ramach programu UE Horyzont 2020,
– udział w ocenie postępu i rezultatów osiąganych w ramach poszczególnych grantów,
– wsparcie doradcze i techniczne dla KE i agencji wykonawczej REA, a także wsparcie w zakresie wdrażania tej inicjatywy.

 

W styczniu 2019 r. do konsorcjum dołączyła Polska Agencja Kosmiczna.

Konsorcjum PERASPERA

Konkursy

Robotyka kosmiczna

Share: