Forum Obserwacji Ziemi
Forum Obserwacji Ziemi
Forum Obserwacji Ziemi

Dołącz do Forum Obserwacji Ziemi i zainspiruj się wykorzystaniem danych satelitarnych!

Dane satelitarne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Obserwacje Ziemi w czasie niemal rzeczywistym umożliwiają nam pozyskiwanie danych i wiedzy, dzięki którym możliwe jest zarówno lepsze planowanie działań, jak i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Misją Polskiej Agencji Kosmicznej jest ułatwienie dostępu do tych danych oraz promowanie ich zastosowania na szczeblu centralnym i samorządowym. Każdego roku spotykamy się podczas warsztatów wspierających realizację tej misji oraz tworzących platformę współpracy pomiędzy jednostkami publicznymi, a polskimi centrami nauki, instytutami oraz przemysłem sektora kosmicznego. Pielęgnując tę tradycję, zapraszamy w tym roku do udziału w kolejnym spotkaniu w dniach 8-9 listopada w Warszawie.

Gdzie odbędzie się Forum Obserwacji Ziemi?
Hotel Warszawa
Pl. Powstańców Warszawy 9
00-039 Warszawa

Podczas tegorocznej edycji Forum Obserwacji Ziemi organizowanej we współpracy z europejskim stowarzyszeniem Eurisy będziemy kontynuować wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby zadań i projektów realizowanych przez jednostki administracji publicznej każdego szczebla. Międzynarodowy charakter wydarzenia pozwoli na spojrzenie z szerszej, europejskiej perspektywy oraz na nowe możliwości włączenia tych danych w codzienną pracę merytoryczną urzędników w Polsce.

Dwudniowa konferencja będzie okazją do podsumowania obecnego stanu wykorzystania danych satelitarnych przez polskie i europejskie podmioty. W trakcie sześciu sesji tematycznych dot. rolnictwa, leśnictwa, środowiska naturalnego, zrównoważonych obszarów miejskich, zmian klimatu oraz energii odnawialnych zaprezentowane zostaną najbardziej interesujące przypadki ich zastosowania. Dodatkowo, zaplanowany panel dyskusyjny z udziałem wiodących ekspertów w zakresie obserwacji Ziemi umożliwi wymianę i zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy w tym zakresie. W celu zapewnienia uczestnikom komfortu odbioru prezentowanych treści, anglojęzyczne wystąpienia zostaną przetłumaczone na język polski.

Liczymy, że udział w naszym wydarzeniu będzie dla Państwa inspiracją do praktycznego wykorzystywania danych satelitarnych w codziennej pracy!

Liczba stacjonarnych uczestników Forum Obserwacji Ziemi jest ograniczona. Na zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu w trybie stacjonarnym czekamy do 31 października.


i zarejestruj się już dziś:


    Warunkiem koniecznym rejestracji na Wydarzenie jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych poniżej.
    As a prerequisite for registering for the Event, you must give the required consents and make the statements listed below:

    * pole obowiązkowe/ required field

    Udostępnij: