Obiekty bliskie Ziemi

Obiekty bliskie Ziemi (NEO – Near-Earth Objects)

Obiekty bliskie Ziemi to komety i asteroidy, czyli pozostałości z czasów formowania się Układu Słonecznego, poruszające się po orbitach znajdujących się w sąsiedztwie Ziemi (przyjmuje się kwalifikację peryhelium mniejszego niż 1,3 jednostki astronomicznej). Komety są zbudowane głównie z lodu wodnego i zestalonego dwutlenku węgla oraz skał i cząstek pyłu. Charakteryzują je „warkocze”, które powstają w wyniku reakcji ich powierzchni z promieniowaniem pochodzącym ze Słońca. Komety powstały w zimnych zewnętrznych rubieżach Układu Słonecznego, a ich eliptyczne orbity okresowo pozwalają im zbliżyć się do naszej gwiazdy. Większość skalistych i metalicznych asteroid powstała natomiast w cieplejszej części Układu Słonecznego, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Zainteresowanie naukowe kometami i asteroidami wynika w dużej mierze z ich statusu jako pozostałości z procesu powstawania naszego systemu planetarnego ok. 4,6 miliarda lat temu – dzięki badaniom ich właściwości możemy na przykład w przybliżeniu określić skład chemiczny wnętrz planet lub określić potencjalne cele dla górnictwa kosmicznego.

Istnieje populacja komet, asteroid i meteoroidów których orbity przecinają orbitę Ziemi. Oznacza to, że znajdują się one na potencjalnych trajektoriach kolizyjnych. Największe z nich mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i życia na Ziemi, co kilkukrotnie w geologicznych dziejach naszej planety było przyczyną masowego wymierania i globalnych przeobrażeń środowiska. Dlatego też od pewnego czasu podejmowane są zorganizowane wysiłki w ramach idei Obrony Planetarnej w celu obserwacji, katalogowania asteroid i wyznaczania ich orbit, aby odpowiednio wcześnie przewidywać potencjalne zagrożenia.

Celem ułatwienia obserwacji obiektów bliskich Ziemi powstały serwisy informacyjne. Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do śledzenia ich na bieżąco:

ESA Near-Earth Objects Coordination Centre

ESA NEO Orbit Visualization Tool

NASA Center for Near Earth Object Studies

NASA Eyes on Asteroids

Polska Sieć Bolidowa

Polskie podmioty w ramach projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczących NEO dostarczają produkty informatyczne oraz dane obserwacyjne tych obiektów.

Share: