EUSST
EUSST

Z powodu zagęszczania się środowiska orbitalnego, infrastruktura kosmiczna staje przed wzrastającym ryzykiem kolizji z innymi statkami kosmicznymi lub „śmieciami kosmicznymi”. Innym typem zagrożeń są obiekty, które z różnych przyczyn, wchodzą ponownie w atmosferę i mogą spowodować szkody na Ziemi. Aby ograniczyć powyższe zagrożenia, należy badać i śledzić takie obiekty oraz przekazywać informacje odpowiednim podmiotom, czym zajmują się projekty SST. Działania podejmowane w ich ramach zapewniają bezpieczeństwo europejskich gospodarek i społeczeństw opierając się na rozwiązaniach wykorzystujących technologie kosmiczne, takie jak telekomunikacja, nawigacja i obserwacja satelitarna.

Czytaj więcej: https://polsa.gov.pl/projekty/eusst/

Udostępnij: