EUSST

Przestrzeń kosmiczna wokół Ziemi jest coraz bardziej zatłoczona i zanieczyszczona. W przestrzeni kosmicznej jest ponad milion sztucznych obiektów kosmicznych. W większości są to śmieci – satelity, które zakończyły misję, elementy zużytych rakiet oraz odłamki satelitów, które powstały w wyniku kolizji lub fragmentacji. Obecnie (marzec 2023) istnieje ok. 7500 aktywnych satelitów. Ta liczba wzrasta lawinowo z powodu rozwoju mega-konstelacji satelitarnych np. Starlink oraz relatywnie łatwej dostępności do przestrzeni kosmicznej – era „NewSpace”.

Z powodu zagęszczenia ruchu wokół Ziemi wzrasta zagrożenie w przestrzeni kosmicznej. Konieczne jest wczesne ostrzeganie o kolizjach i kosztowne manewry unikania zderzeń. Koniecznej jest również wczesne ostrzeganie o obiektach, które spadają w atmosferę Ziemi, a których elementy mogę dotrzeć do jej powierzchni.

W celu ochrony europejskiej floty satelitarnej (aktualnie marzec 2023, jest ok. 380 europejskich satelitów chronionych) Komisja Europejska powołała i finansuje Konsorcjum EUSST (Konsorcjum 7 europejskich agencji kosmicznych), którego zadaniem jest obserwacja obiektów kosmicznych i wczesne ostrzeganie o występujących zagrożeniach dla satelitów oraz ludności i gospodarki Unii Europejskiej. Usługi EUSST są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich w Europie.

POLSA uczestniczy w EUSST od 2018 roku dostarczając optyczne i laserowe obserwacje obiektów na orbitach i wspierając Konsorcjum w pracach administracyjnych.

Więcej informacji:  https://www.eusst.eu/

EUSST
EUSST
Share: