• Future Space - banner top

Future Space

Projekt jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie uznanych podmiotów w zakresie edukacji i popularyzacji nauki. Liderem jest Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, które posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji misji kosmicznych. Brało udział w przygotowaniu wielu instrumentów badawczych dla misji NASA czy ESA. Partnerami są: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), który specjalizuje się w tworzeniu programów edukacyjnych w oparciu o zastosowanie nowych technologii, dwa centra nauki: NEMO z Amsterdamu (Niderlandy) i NOESIS z Salonik w Grecji. Są to prężne centra popularyzujące naukę w innowacyjny sposób w swoich krajach. Partnerem jest także POLSA odpowiedzialna za przygotowanie scenariuszy lekcyjnych dla młodzieży czy promowanie karier w branży kosmicznej w tym projekcie.

W październiku 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego FUTURE SPACE w ramach programu ERASMUS+. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych, innowacyjnych sektorach gospodarki.

Przedstawiciele konsorcjum mają nadzieję, że realizacja projektu zaowocuje długofalowymi korzyściami. Nie tylko pozwoli poprawić jakość nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, ale także przyczyni się do rozbudzenia zainteresowania przedmiotami STEM wśród młodzieży, co zaowocuje zwiększeniem liczby kandydatów na studia związane z tym obszarem i zainspiruje do realizacji projektów kosmicznych.

Ponadto, realizacja projektu powinna wpłynąć na zmniejszenie liczby uczniów osiągających słabe wyniki z przedmiotów ścisłych.

POLSA w projekcie Future Space jest odpowiedzialna z działaniami na rzecz rozpowszechniania wśród młodzieży możliwości rozwoju kariery w przemyśle kosmicznym i innych innowacyjnych gałęziach przemysłu.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Realizacja potrwa 30 miesięcy.

 

Strona projektu Future Space: https://futurespaceproject.eu/

 

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.