• Future Space - banner top

Rezultaty

W ramach Projektu zostanie opracowany Program Szkół Kosmicznych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne.

Celem Programu Szkół Kosmicznych jest ukazanie zastosowań wiedzy teoretycznej, wskazanie interdyscyplinarnego charakteru i powiązań pomiędzy poszczególnymi przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi, których młodzież uczy się w szkole. Program będzie zawierać praktyczne informacje dla szkół na temat sposobu organizacji zajęć i procesu nauczania. Przewidziano także pilotaż Programu, który da możliwość lepszego dopasowania rezultatu do potrzeb i możliwości placówek szkolnych.

Program Kosmiczny dla centrów nauki oraz innych organizacji zajmujących się kształceniem i nauczaniem stanowić będzie istotną modyfikację Programu Szkół Kosmicznych. Program Kosmiczny będzie opierać się na doświadczeniach i wiedzy zagranicznych partnerów projektu. W obu programach istotną rolę będą pełnić ćwiczenia, które pozwolą rozwijać umiejętności oraz kompetencje młodzieży, począwszy od podstawowych naukowo-technicznych, poprzez przekrojowe aż po tzw. kompetencje miękkie.

Celem obu Programów jest także ukazanie ekonomicznych i społecznych korzyści eksploracji Kosmosu oraz potencjalnych ścieżek karier w przemyśle, które dostępne są nie tylko dla specjalistów z dziedzin STEM, ale także dla prawników czy absolwentów nauk społecznych.

W ramach programów,  wykorzystywane będą  różnorodne materiały dydaktyczne, takie jak: krótkie filmy wideo, narzędzia ICT, a nawet pokaz astronomiczny dla planetariów. W ramach projektu powstają również wywiady ze specjalistami sektora kosmicznego. Przedstawiciele sektora przedstawiają swoją ścieżkę kariery.

Można je zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=eqCVigmktCg

https://www.youtube.com/watch?v=9tEeuw2YOW8

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.